Ontleding van likiditeitsposisie met behulp van finansiële verhoudings

U sal alles vind wat u benodig vir die analise van likiditeitsverhouding op die maatskappy se balansstaat. Likiditeit het te doen met 'n firma se bates en laste. In die besonder, likiditeit kyk na of 'n firma sy huidige skuld met sy bedryfsbates kan betaal al dan nie.

 • 01 - Eerste Stappe

  Balansstaat. Rosemary C. Peavler

  Hier is die balansstaat wat ons as voorbeeld sal gebruik. Jy kan sien dat daar twee jaar se data vir hierdie hipotetiese firma is. Dit is omdat verhouding analise slegs 'n goeie hulpmiddel is as ons die verhoudings kan vergelyk wat ons bereken na enige ander jaar se data of tot gemiddeldes van die bedryf.

  Vooraf sal ons die balansstaatdata gebruik om die huidige en vinnige verhoudings en netto bedryfskapitaal te bereken terwyl ons elkeen verduidelik en wat hul verandering van jaar tot jaar beteken. U kan die resultate vir u eie firma herhaal.

 • 02 - Bereken die Maatskappy se huidige verhouding

  Huidige verhouding berekening en analise. Rosemary C. Peavler

  Die eerste stap in likiditeitsanalise is om die maatskappy se huidige verhouding te bereken. Die huidige verhouding wys hoeveel keer oor die firma sy huidige skuldverpligtinge op sy bates kan betaal.

  Die formule is die volgende: Huidige Verhouding = Bedryfsbates / Bedryfslaste . In die balansstaat kan u die gemerkte nommers sien. Dit is die een wat jy vir die berekening gebruik. Vir 2008 sal die berekening die volgende wees:

  Huidige verhouding = $ 708 / $ 540 = 1.311 X

  Dit beteken dat die firma sy huidige (korttermyn) skuldverpligtinge 1.311 keer kan bereik. Om solvent te bly moet die firma 'n huidige verhouding van minstens 1,0 X hê, wat beteken dat dit sy huidige skuldverpligtinge presies kan nakom. Dus, hierdie firma is oplosmiddel.

  In hierdie geval is die firma egter 'n bietjie meer vloeistof as dit. Dit kan sy huidige skuldverpligtinge nakom en het 'n bietjie oor. As u die huidige verhouding vir 2007 bereken, sal u sien dat die huidige verhouding 1,182 X was. So het die firma sy likiditeit in 2008 verbeter, wat in hierdie geval goed is aangesien dit met relatief lae likiditeit bedryf word.

 • 03 - Bereken die maatskappy se vinnige verhoudings- of suurtoets

  Vinnige Verhouding Analise. Rosemary C. Peavler

  Die tweede stap in likiditeitsanalise is om die maatskappy se vinnige verhouding of suurtoets te bereken. Die vinnige verhouding is 'n strenger toets van likiditeit as die huidige verhouding. Dit kyk na hoe goed die maatskappy sy korttermynskuldverpligtinge kan nakom sonder om enige van sy voorraad te verkoop om dit te doen.

  Voorraad is die minste vloeistof van al die bedryfsbates omdat jy 'n koper vir jou voorraad moet kry. Om 'n koper te vind, veral in 'n stadige ekonomie, is nie altyd moontlik nie. Daarom wil maatskappye hul korttermynskuldverpligtinge nakom sonder om op voorraadvoorraad te staatmaak.

  Die formule is die volgende: Vinnige Verhouding = Bedryfsbates-Voorraad / Lopende Laste . In die balansstaat kan u die gemerkte nommers sien. Dit is die een wat jy vir die berekening gebruik. Vir 2008 sal die berekening die volgende wees:

  Vinnige verhouding = $ 708- $ 422 / $ 540 = 0.529 X

  Dit beteken dat die firma nie sy huidige (korttermyn) skuldverpligtinge kan nakom sonder om voorraad te verkoop nie omdat die vinnige verhouding 0,529 X is wat minder as 1,0 X is. Om solvente te bly en sy korttermynskuld te betaal sonder om voorraad te verkoop, is die vinnige verhouding moet minstens 1.0 X wees, wat dit nie is nie.

  In hierdie geval sal die firma egter voorraad moet verkoop om sy korttermynskuld te betaal. As jy die vinnige verhouding vir 2007 bereken, sal jy sien dat dit 0.458 X was. So het die firma sy likiditeit teen 2008 verbeter, wat in hierdie geval goed is, aangesien dit met relatief lae likiditeit bedryf word. Dit moet sy vinnige verhouding tot meer as 1,0 X verbeter sodat dit nie voorraad moet verkoop om sy korttermynskuldverpligtinge te behaal nie.

 • 04 - Bereken die Maatskappy se netto bedryfskapitaal

  Netto bedryfskapitaalberekening en -analise. Rosemary C. Peavler

  'N Maatskappy se netto bedryfskapitaal is die verskil tussen sy bedryfsbates en bedryfslaste:

  Netto bedryfskapitaal = Bedryfsbates - Bedryfslaste

  Vir 2008 sal hierdie maatskappy se netto bedryfskapitaal wees:

  $ 708 - 540 = $ 168

  Uit hierdie berekening weet jy reeds dat jy 'n positiewe netto bedryfskapitaal het om korttermynskuldverpligtinge te betaal voordat jy die huidige verhouding bereken. Jy moet die verhouding tussen die maatskappy se netto bedryfskapitaal en sy huidige verhouding kan sien.

  Vir 2007 was die maatskappy se netto bedryfskapitaal $ 99, dus het sy netto bedryfskapitaalposisie en dus sy likiditeitsposisie van 2007 tot 2008 verbeter.

 • 05 - Opsomming van ons likiditeitsanalise

  Opsomming van die likiditeitsanalise. Rosemary C. Peavler

  In hierdie handleiding het ons gekyk na die huidige verhouding van die firma, vinnige verhouding en netto bedryfskapitaal. Dit is die kernkomponente van 'n eenvoudige likiditeitsanalise vir 'n besigheidsfirma. Meer komplekse likiditeit en kontantontleding kan vir maatskappye gedoen word, maar hierdie eenvoudige likiditeitsanalise sal jou begin.

  Kom ons kyk na hierdie opsomming. Hierdie maatskappy het sy likiditeitsposisie vanaf 2007 tot 2008 verbeter, soos aangedui deur al drie die statistieke waarna ons gekyk het. Die huidige verhouding en die netto bedryfskapitaalposisies het albei verbeter. Die vinnige verhouding toon dat die maatskappy steeds voorraad moet verkoop om die huidige skuldverpligtinge te kan nakom, maar die vinnige verhouding verbeter ook.

  Om hierdie firma werklik te ontleed, moet ons kyk na data vir die bedryf waarin hierdie firma is. Dit is goed dat ons twee jaar se data vir die firma het, aangesien ons die tendens in die verhoudings kan sien. Ons moet egter ook die maatskappy se verhoudings met die bedryf vergelyk.