Verminder geluidsklagte met 'n stil tydsklousule

Hou die vrede op jou eiendom

Hoe meer huurders jy het, hoe meer waarskynlik moet jy met klankklappies hanteer. Een manier om hierdie probleem aan te spreek, is om 'n stil ure beleid in plek te hê. Lees ook die basiese beginsels van hierdie beleid as die voordele en sien 'n voorbeeld van hoe om hierdie beleid as 'n klousule in u huurkontrak in te sluit .

Hoekom bestaan ​​stille ure?

'N Huurwoning is 'n gemeenskap. Dit kan 'n enkele familie- eenheid in 'n groter omgewing of 'n multifamilie-kompleks wees met baie inwoners.

Die individue wat in hierdie gemeenskap woon, moet respek hê vir mekaar. Om respekvol te wees, behels die toelating van die ander inwoners en bure om hul huise in vrede en stil te geniet.

As 'n huurder voortdurend deur 'n buurman versteur word, sal die huurder ongelukkig wees en ongelukkige huurders is meer geneig om te beweeg. 'N Huurder wil woonstel omset verhoed, sodat die huurders gelukkig bly, is 'n hoofprioriteit. Deur 'n stilteklousule in die huurooreenkoms in te sluit, wys u die huurder dat u ernstig is om u eiendom stil en stil te hou.

Wat is rustige ure?

Rustige ure is vasgestelde tye, gewoonlik gedurende die oggend en nag, wanneer huurders veral respek moet hê. Hierdie beleid verbied onnodige of oormatige geraas. Ruis word as onredelik beskou as dit bo 'n sekere dekibelvlak is.

Die meeste stede en munisipaliteite het 'n stil ure-beleid in werking. Daarom moet u die wette van u stad of dorp opspoor om die presiese regulasies in u area te bepaal.

U kan dan hierdie klousule deel van u huurooreenkoms maak. Daar moet geen harde musiek wees nie, TV-uitsendings of ander storings wat ander huurders kan stoor wat dalk probeer slaap.

Wanneer is stil ure?

Weereens, jou dorpskode moet spesifieke tye hê wanneer stil ure in werking moet wees. Hierdie ure kan verskil op weekdae en naweke. Byvoorbeeld, op weeksdae, kan stil ure vanaf 10:00 tot 7:00 wees, maar oor naweke kan stil ure van 10:00 tot 9:00 wees.

As jou dorp nie spesifieke stil ure het nie, kan jy spesifieke stil ure vir jou eiendom instel. Hulle moet redelik wees. Byvoorbeeld, 10:00 in die nag tot 7 of 8 uur in die oggend is gewoonlik 'n redelike reeks.

Net stil gedurende stil ure?

Nee. Huurders hoef nie net stil te wees nie.

Die eiendom is vir rustige genot van alle inwoners. Huurders moet respek hê vir hul bure. Huurders moet hul eie eenheid kan geniet, maar moet dit nie doen op 'n manier wat die stilte van ander in die gebou versteur nie. Oormatige geraas op enige uur van die dag, veral as dit verleng word, sal nie geduld word nie.

Wie moet die stil tydsbeleid volg?

Die stilte-polis is van toepassing op alle huurders van die eiendom, sowel as aan enige van die huurders se gaste. Hierdie vereiste moet in die huurkontrak uitgespel word.

Gevolge as stiltye oortree word

Die stilhuurkontrak moet die gevolge uitspel as die huurder die stil ure-beleid oortree. Byvoorbeeld, as 'n huurder die drie-uur-beleid teen drie afsonderlike geleenthede oortree, mag die huurder 'n boete betaal, of die verhuurder kan vir 'n uitsetting aansoek doen.

Voorbeeld Quiet Enjoyment Lease Clause :

Die huurder mag nie die stilte van enige ander huurder in die gebou of omliggende bure versteur nie. Die huurder is verantwoordelik vir die stilte van die gebou se stil tye. Rustige ure is vanaf week dae en vanaf naweke. As huurder die stiltye-beleid oortree teen drie afsonderlike gedokumenteerde geleenthede, is die huurder in stryd met die huurooreenkoms. Die verhuurder behou die reg voor om die huurder 'n boete van $ en / of die huurder uitsit , waarvan die besluit die enigste reg van die verhuurder is. "

* Hierdie is 'n voorbeeld huurkontrak. Raadpleeg asseblief regsadviseur vir die voorbereiding van enige huurgeld