Interne Opbrengskoers: Kapitaalbegrotingsbesluitmetode

Is die Interne Opbrengskoers of Netto Huidige Waarde Beter?

Finansiële bestuurders en sake-eienaars hou gewoonlik van prestasiemaatreëls uitgedruk in persentasies in plaas van dollars. Gevolglik is hulle geneig om kapitaalbesluite te besluite wat uitgedruk word as 'n persentasie, soos interne opbrengskoers (IRR) in plaas van in 'n dollarbedrag, soos netto huidige waarde (NPV). Daar is egter 'n probleem daarmee; Alhoewel die interne opbrengskoers gewoonlik 'n betroubare metode is om te bepaal of ' n kapitaalbeleggingsprojek 'n goeie belegging vir 'n besigheidsfirma is of nie, is daar voorwaardes waaronder dit nie betroubaar is nie, maar die netto huidige waarde is.

Wat is die interne opbrengskoers?

In die taal van finansiering is interne opbrengskoers die verdiskonteringskoers (of die firma se koste van kapitaal , wat die huidige waarde van die kontantinvloei van die projek dwing om die aanvanklike belegging gelyk te maak aan die dwingende van die netto huidige waarde van die projek. Projek om gelyk aan $ 0 te wees. Moeilike verwarring. Ek kan ook sê dat die interne opbrengskoers 'n skatting is van die opbrengskoers op die projek.

Dit is duidelik dat interne opbrengskoers 'n moeiliker metrieke is om te bereken as die netto huidige waarde. Met 'n Excel-sigblad is dit 'n eenvoudige funksie. In die verlede moes finansiële bestuurders dit bereken deur gebruik te maak van proef en foute wat 'n lang en komplekse berekening was.

Eerstens, in Engels, wat is die interne opbrengskoers? Eenvoudig gestel, dit is 'n manier om die waarde van 'n projek in 'n persentasie uit te druk in plaas van in 'n dollarbedrag. Dit is gewoonlik korrek, maar daar is 'n paar uitsonderings wat dit verkeerd sal maak.

Besluit Reëls vir Interne Opbrengskoers

As die IRR van 'n projek groter of gelyk is aan die projek se koste van kapitaal, aanvaar die projek. As die IRR egter minder is as die projek se koste van kapitaal, verwerp die projek. Die rasionaal is dat jy nooit 'n projek vir jou maatskappy wil aanneem wat minder geld oplewer as wat jy betaal om geld te leen nie ( koste van kapitaal ).

Net soos vir netto huidige waarde, moet jy oorweeg of jy na 'n onafhanklike of onderling eksklusiewe projek kyk. Vir onafhanklike projekte, as die IRR groter is as die koste van kapitaal, aanvaar jy soveel projekte as wat jou begroting toelaat. Vir wedersyds eksklusiewe projekte, as die IRR groter is as die koste van kapitaal, aanvaar jy die projek. As dit minder is as die koste van kapitaal , dan verwerp jy die projek.

'N Voorbeeld van interne opbrengskoers en waarom netto huidige waarde is beter

Kom ons kyk na 'n voorbeeld in hierdie artikel oor netto huidige waarde . Kyk eers na Projek S. Jy kan dit sien as jy die netto huidige waarde bereken, en aangesien dit onderling eksklusiewe projekte is, verloor Project S. Dit het 'n laer netto huidige waarde as Projek L, sodat die firma Projek L oor Projek S sou kies. As jy egter die aanlyn sakrekenaar gebruik en die kontantvloei vir die twee projekte daarby verbind, sal die interne opbrengskoers vir Projek S is 14,489%.

Kom ons kyk nou na Projek L. Projek L is die projek wat u sou kies onder die netto huidige waarde kriteria aangesien die netto huidige waarde $ 1,004.03 is, in vergelyking met Project S se netto huidige waarde van $ 788.20. Weereens, as u die aanlyn sakrekenaar en Projek L'se kontantvloei gebruik, sal u 'n IRR vir Projek L van 13.549% kry.

Volgens die IRR-besluitskriteria het Projek L 'n laer IRR en die firma sal Project S. kies.

Waarom gee die besluit kriteria van interne opbrengskoers en netto huidige waarde verskillende antwoorde in 'n kapitaalbegrotingsanalise ? Hier lê een van die probleme met interne opbrengskoers in kapitaalbegroting . As 'n firma gelyktydig eksklusiewe projekte ontleed, kan IRR en NPV teenstrydige besluite gee. Dit sal ook gebeur as enige kontantvloei uit 'n projek negatief is, behalwe die aanvanklike belegging .

opsomming

Alles dui daarop dat die netto huidige waarde besluitnemingsmetode beter is as die interne opbrengskoersbesluitmetode. Een laaste kwessie wat sake-eienaars moet oorweeg, is die herbeleggingsgraadaanname. IRR is soms verkeerd omdat dit aanvaar dat kontantvloei uit die projek herbelê word by die IRR van die projek.

Die netto huidige waarde neem egter aan dat kontantvloei uit die projek herbelê word teen die firma se koste van kapitaal wat korrek is.