Watter verspreidende deel beteken vir sake-eienaars

Verspreidende aandeel verwys na die toekenning van inkomste, verlies, aftrekking of krediet van 'n besigheid na 'n vennoot in 'n vennootskap of 'n S- eienaar. Die verdelende aandeel is gebaseer op die netto inkomste van die onderneming, soos bereken op die vennootskapsopgawe (Vorm 1065) of S korporatiewe teruggawe (Vorm 1120-S).

Aangesien 'n beperkte aanspreeklikheidsmaatskappy (LLC) met meer as een lidlêers ' n vennootskapsbelastingopgawe het, is verspreidende aandeel ook van toepassing op lede van LLC.

Verspreidende aandeel word ook op S-korporasie-eienaars toegepas, gegrond op hul persentasie aandeel aandele in die S-korporasie.

Hoe verspreidende aandeel is bepaal

Die toekenning van verdelende aandeel word gewoonlik bepaal deur die vennootskapsooreenkoms, wat die toekenning van die totale netto inkomste vir die jaar vir alle vennote insluit, wat altesaam 100% bedra.

As daar geen vennootskapsooreenkoms is nie, word elke vennoot se verdelende aandeel gegrond op sy of haar eienaarskap van die vennootskap, bereken uit kapitaalbydraes, belange in ekonomiese of belasbare inkomste van die vennootskap, en regte van vennote tot vennootskapsbates indien die vennootskap gelikwideer word ( verkoop of in bankrotskap). Geen onttrekking word van die vennoot se verdelende aandeel geneem nie, dus is die totale bedrag onderhewig aan belasting saam met ander inkomste op die vennoot se persoonlike belastingopgawe.

Verspreidende Aandele en die Eienaar se Belastingstaat

Bylae K-1 is die dokument wat gebruik word om die verspreidende deel van 'n vennoot in 'n vennootskap, 'n lid van 'n LLC, of ​​'n eienaar van 'n S-Korporasie te toon.

'N Bylae K-1 word nie vir 'n eenmansaak of 'n LLC met slegs een lid gebruik nie, want in hierdie gevalle gaan die totale netto inkomste van die besigheid, soos bereken volgens Skedule C, aan die enigste eienaar.

Byvoorbeeld, as daar drie vennote in 'n vennootskap is, kan 'n mens 'n aandeel van 30 persent hê, 'n ander 'n aandeel van 50 persent en die derde 'n 20 persent aandeel.

Inkomste sal dan onder die vennote versprei word op grond van hul aandeel.

Belastingverdelende Aandele

Die proses om die verspreidende deel van 'n vennoot te bepaal, werk soos volg:

Selfbelastingbelasting

Die individuele vennote moet selfbelastingbelasting (Maatskaplike Sekuriteit en Medicare) betaal op grond van hul verspreidende deel van die vennootskap, soos aangedui op Skedule K-1, nie op enige bedrae wat die vennoot gedurende die jaar van die vennootskap ontvang het nie.

S korporasie aandeelhouers betaal nie selfbelasting belasting nie, omdat hulle aandeelhouers is, nie eienaars nie.