Werkplekplakkate en vereistes vir kleinhandelondernemings

Die Verenigde State se Departement van Arbeid het sekere regulasies wat vereis dat plakkate of kennisgewings in die werkplek vertoon word. Vind uit watter werkplekplakkate deur die Amerikaanse Departement van Arbeid benodig word vir kleinhandelondernemings en hoe om afskrifte van die plakkate in elektroniese formate te kry.

Maak seker dat u met u staat se arbeidsdepartement en ander agentskappe kyk, aangesien addisionele werkplekplakkate onder die staatsreg vereis mag word.

 • 01 - Wet op Gesins- en Mediese Verlof (FMLA)

  Werkplekplakkate vir Kleinhandelbesighede. Gesins- en Mediese Verlofwet (FMLA). Amerikaanse Departement van Arbeid

  Alle werkgewers wat gedek word, moet 'n plakkaat wat deur die Departement van Arbeid voorberei is, vertoon en vertoon, wat die belangrikste bepalings van die Gesins- en Mediese Verlofwet (FMLA) opsom en werknemers vertel hoe om 'n klag in te dien. Die plakkaat moet op 'n opvallende plek vertoon word waar werknemers en aansoekers vir indiensneming dit kan sien. 'N Plakkaat moet op alle plekke vertoon word, al is daar geen geskikte werknemers nie.

  Vereis deur: Openbare agentskappe (insluitend staats-, plaaslike en federale werkgewers), openbare en private elementêre en sekondêre skole, sowel as werkgewers in die private sektor wat 50 of meer werknemers in 20 of meer werksweke in diens neem en wat handel dryf of in enige bedryf of aktiwiteit wat handel affekteer, insluitend gesamentlike werkgewers en opvolgers van gedek werkgewers.

  Strawwe: Gewillige weiering om te pos, kan lei tot 'n siviele geldboete deur die Afdeling Loon en Uur, nie meer as $ 100 vir elke afsonderlike misdryf nie.

  Ander aantekeninge: Indien 'n werkgewer se werksmag nie in Engels is nie, moet die werkgewer die kennisgewing in die taal wat die werknemer praat praat. Die plakkaat moet prominent gepos word, waar dit maklik deur werknemers en aansoekers vir indiensneming gesien kan word.

  Aflaai PDF : In Engels | En Español

  Bron: US Department of Labor

 • 02 - Werkveiligheid en Gesondheid Protectin (OSHA) Plakkaat

  Werkplekplakkate vir kleinhandelbesighede Werkveiligheid en gesondheid Protectin (OSHA) Plakkaat. Amerikaanse Departement van Arbeid

  Vereis deur: Privaat werkgewers betrokke by 'n besigheid wat handel affekteer. Nie van toepassing op federale, staats- of politieke onderverdelings van state nie.

  Strawwe: Enige gedekte werkgewer wat nie die plakkaat kan plaas nie, mag onderhewig wees aan aanhaling en straf.

  Ander Notas: Werkgewers in state wat OSHA-goedgekeurde staatsplanne gebruik, moet die staat se ekwivalente plakkaat verkry en daaroor posteer.

  Aflaai PDF : In Engels | En Español

  Bron: US Department of Labor

 • 03 - Wet op billike arbeidstandaarde (FLSA) Minimum loonposte

  Werkplekplakkate vir Kleinhandelondernemings Regverdige Arbeidsstandaarde Wet (FLSA) Minimumloonposter. Amerikaanse Departement van Arbeid

  Elke werkgewer van werknemers onderworpe aan die Wet op die Minimum Arbeidsstandaarde van die Billike Arbeidsstandaarde moet 'n kennisgewing wat die Wet op 'n opvallende plek in al hul inrigtings uiteensit, plaas, en hou dit op, sodat werknemers dit maklik kan lees. Die inhoud van die kennisgewing word voorgeskryf deur die afdeling Loon en Uur van die Departement van Arbeid. 'N Goedgekeurde afskrif van die minimum loonplakker word ter inligting aangebied of vir werkgewers om as plakkate te gebruik.

  Vereis deur: Elke private, federale, staats- en plaaslike regering werkgewer wat enige werknemer onderworpe aan die Wet op Billike Arbeidsstandaarde, 29 USC 211, 29 CFR 5 16.4 gebruik.

  Strawwe: Geen aanhalings of boetes vir versuim om te pos nie.

  Ander Notas: Enige werkgewer van werknemers aan wie sek. 7 van die Wet op Billike Arbeidsstandaarde is nie van toepassing nie, kan die plakkaat leesbaar verander of wysig om aan te toon dat die oortydbepalings nie van toepassing is nie.

  Aflaai PDF : In Engels | En Español

  Bron: US Department of Labor

 • 04 - Kennisgewing aan werkers met gestremdhede / Spesiale Minimumloonposte

  Werkplekplakkate vir kleinhandelondernemings Kennisgewing aan werkers met gestremdhede / spesiale minimum loonposte. Amerikaanse Departement van Arbeid

  Elke werkgewer van werkers met gestremdhede onder spesiale minimumloonsertifikate wat deur die Wet op Billike Arbeidsstandaarde, die McNamara-O'Hara Dienskontrakwet, en / of die Walsh-Healey Openbare Kontrakwet, gemagtig is, sal 'n plakkaat voorskryf wat deur die Afdeling Loon en Uur voorgeskryf word. verduidelik die voorwaardes waaronder spesiale minimum lone betaal kan word. Die plakkaat sal op 'n opvallende plek op die werkgewer se perseel geplaas word, waar werknemers en die ouers of voogde van werkers met gestremdhede dit maklik kan sien.

  Vereis deur: Elke werkgewer wat werkers in diens het onder spesiale minimumloon sertifikate gemagtig deur artikel 14 (c) van die Wet op Billike Arbeidsstandaarde.

  Strawwe: Geen aanhalings of boetes vir versuim om te pos nie.

  Ander Notas: Waar 'n werkgewer dit onvanpas vind om so 'n kennisgewing te plaas, kan die werkgewer die plakkaat direk aan alle werknemers onderwerp, onderworpe aan die bepalings daarvan.

  Laai PDF af : In Engels

  Bron: US Department of Labor

 • 05 - Werknemer Poligraafbeskermingswet Plakkaat

  Werkplekplakkate vir kleinhandelsondernemings Werknemerspoligraafbeskermingswet Plakkaat. Amerikaanse Departement van Arbeid

  Vereis deur: Enige werkgewer wat handel dryf of handel dryf of in die vervaardiging van goedere vir handel. Nie van toepassing op federale, staats- en plaaslike regerings, of omstandighede wat onder die nasionale verdediging en sekuriteitsvrystelling val nie.

  Strawwe: Die Sekretaris van Arbeid kan hofsake bring en siviele boetes evalueer vir die versuim om te plaas.

  Ander Notas: Die Wet strek na alle werknemers of voornemende werknemers ongeag hul burgerskapstatus. Buitelandse korporasies wat in die Verenigde State werksaam is, moet voldoen of sal lei tot boetes vir die versuim om te plaas. Die plakkaat moet vertoon word waar werknemers en werkers aansoekers dit maklik kan waarneem.

  Aflaai PDF : In Engels | En Español

  Bron: US Department of Labor