Die wenke en prosedures vir die uitreiking van 'n stopwerkorder

Stop werk. Foto J Rodriguez

Het u 'n stopwerkorder ontvang? Wel, 'n stopwerkorder is 'n metode wat in die konstruksiebedryf gebruik word om werk te staak totdat 'n besluit of 'n ooreenkoms bereik is. Stop-bestellings word gewoonlik gebruik in enige enkelbedragkontrakte of enige dienskontrak en dit behels sekere risiko's en ekonomiese geskille.

Stop werkbestelling FAR-klousule

Stop-bestellings word gewoonlik in elke federale kontrak opgeneem.

Die Stop Werk Bestel Klousule kan gevind word onder subpart 42.1303 met dien verstande dat hierdie situasies onverwagte vertragings aan die regering kan veroorsaak wat moontlik nie in die kontrak gedek mag word nie. Die klousule dui aan dat:

Stop Werkopdragkennisgewing

'N Stop werkopdrag kennisgewing moet 'n gedokumenteerde proses wees waarop die volgende items ingesluit moet word:

Stop Werk Bestel Sleutel Punte

Stop werkopdragte kan ingewikkeld wees, maar hier is 'n paar belangrike punte om hulle eenvoudiger te maak: