Wat is skedule K-1 en hoe word dit geliasseer?

Vennote in 'n vennootskap, LLC lede, en S korporasie eienaars rapporteer hul inkomste vir inkomstebelastingdoeleindes op 'n Skedule K-1. Hierdie artikel beantwoord jou vrae oor Bylae K-1, insluitend wanneer dit gebeur, hoe om hierdie vorm op te stel, en hoe om dit op jou persoonlike belastingopgawe in te sluit.

Wat is skedule K-1?

Bylae K-1 word gebruik om individuele vennoot of aandeelhouers deel van inkomste vir 'n vennootskap of 'n s korporasie te rapporteer.

Items van die K-1 word oorgedra aan die individuele vennoot of aandeelhouer se persoonlike belastingopgawe .

Bylae K-1 word gebruik om inkomste, verliese, dividendontvangste en kapitaalwinste van vennote, of van aandeelhouers van s korporasies of van sommige trusts aan te meld. Die vennootskapskedule K-1 word ook gebruik om die verspreiding van inkomste aan lede in 'n meervoudige lid LLC te wys (wat as vennootskap belas word).

Hoe werk Bylae K-1 Werk met 'n Besigheidsbelastingopgawe?

Om die verwarring op te klaar, onthou dat die manier waarop die besigheid belas word, afhang van die besigheidstipe. 'N Vennootskap word nie op sy inkomste belas nie ; In plaas daarvan betaal die individuele vennote belasting op hul deel van die inkomste van die vennootskap, gebaseer op hul Bylae K-1. Die vennootskap lê 'n inligtingsbelastingopgawe in - vorm 1065.

'n S korporasie betaal belasting op inkomste en lê 'n 1120S korporatiewe opgawe. Die individuele eienaars betaal belasting op inkomste wat aan hulle as aandeelhouers uitgedeel word; Hierdie inkomste word op skedule K-1 aangedui.

Soos hierbo genoem, ontvang lede van 'n meervoudige lid LLC inkomste-inligting op die vennootskapskedule K-1. 'N Een-lid LLC word as 'n enkele eienaarskap belas en die eienaar ontvang nie 'n Skedule K-1 nie.

Hoe verskil Bylae K-1 se verskil vir Vennote en S-eienaars?

Daar is twee weergawes van Bylae K-1. Een weergawe is vir vennote in vennootskappe, (Vorm 1065, K-1) , en die ander is vir aandeelhouers in 'n S-korporasie (Vorm 1120s-K-1) .

Die groot verskille tussen die twee Bylae K-1 vorms is in hoe die inkomste / verliese en sekere soorte aftrekkings ingesluit word.

Die Skedule K-1 self word nie met die persoonlike opgawe geliasseer nie, maar word aan die IRS gestuur tesame met die toepaslike besigheidsbelastingvorm ( Vorm 1065 vir 'n vennootskap, vorm 1120-S vir 'n s korporasie).

Hoe voer ek Skedule K-1 in op my persoonlike belastingopgawe?

Inligting uit Bylae K-1 is ingesluit die vennoot se of aandeelhouer se persoonlike belastingopgawe op Bylae E - Aanvullende Inkomste of Verlies .

Wat is ingesluit in 'n Bylae K-1?

Skedule K-1 vir 'n Vennoot. Die K-1 inligting is gebaseer op die vennoot se deel van die relevante inligting uit die vennootskapsbelastingopgawe (Vorm 1065).

 1. Inligting oor die vennootskap
 2. Inligting oor die vennoot, insluitend naam en adres
 3. Soort vennoot (algemene / LLC lid), Beperkte vennoot , ens.)
 4. Vennoot se deel van wins / verlies / kapitaal aan die begin en einde van die belastingjaar
 5. Vennoot se deel van laste aan die begin en einde van die belastingjaar
 6. Vennoot se kapitaalrekeninganalise: beginbalans, veranderings en eindbalans
 7. Vennoot se deel van inkomste: gewone inkomste, huur / vaste eiendom, rente, dividende , tantième, korttermyn- en langtermynkapitaalwins , ander inkomste / verlies, artikel 179-aftrekkings , ander aftrekkings en selfverdienste verdienste / verlies
 8. krediete
 9. Buitelandse transaksies
 10. Alternatiewe minimum belastingitems
 11. Belastingvrye inkomste en nie-aftrekbare uitgawes
 12. Uitkerings (geld betaal aan vennoot of lid gedurende die jaar)
 13. Ander inligting.

Skedule K-1 vir 'n S-Korporasie Aandeelhouer. Die K-1 inligting is gebaseer op die aandeelhouer se aandeel van die betrokke inkomste / verlies items uit die korporatiewe belastingopgawe (Vorm 1120S).

 1. Inligting oor die korporasie
 2. Inligting oor die aandeelhouer, insluitend naam en adres
 3. Aandeelhouer se persentasie van aandeleienaarskap vir belastingjaar
 4. Aandeelhouer se deel van inkomste: gewone, huur / onroerende goed, rente, dividende, tantième, korttermyn- en langtermynkapitaalwins, versamelstukke, onaangekondigde artikel 1250 wins, netto artikel 1231 wins / verlies, ander inkomste / verlies, afdeling 179 aftrekkings, ander aftrekkings en selfverdienste verdienste / verlies
 5. krediete
 6. Buitelandse transaksies
 7. Alternatiewe minimum belastingitems
 8. Belastingvrye inkomste en nie-aftrekbare uitgawes
 9. Items wat aandeelhouersbasis beïnvloed
 10. Ander inligting.

Soos u kan sien, is die voltooiing van 'n Skedule K-1 ingewikkeld. Kry die hulp van 'n ervare belasting professionele om seker te maak die vorm is korrek voltooi.