Reis-, Etes- en Ontspanningskoste is aftrekbare uitgawes

Gedeeltelik aftrekbare uitgawes

Reis-, etes- en vermaakuitgawes is toelaatbare aftrekkings, met uitsonderings en beperkings, onder Reëls vir Bedryfsinkomste. Die IRS definieer reisuitgawes as gewone en noodsaaklike uitgawes om van die huis af te reis vir u besigheid, werk of beroep. Oor die algemeen is jou "tuis" vir belastingdoeleindes die hele stad of algemene area waar jy woon.

Wat vervoer betref, kan u die koste van vervoer tussen u huis en u besigheidsbestemming aftrek.

As jy jou motor bestuur, is die beste metode gewoonlik om die standaard kilometers tariewe wat deur die IRS ingestel is, te gebruik. U kan ook die volgende aftrek: taxi tarief, pendelbus of lughawe limo; bagasie en verskeping; droogskoonmaak en wasgoed; wenke; verskeie ander uitgawes.

U kan u verblyfkoste aftrek. U kan ook die koste van u etes aftrek terwyl u reis, maar slegs 50% van die onbetaalde koste van u etes. U kan ook die toegelate toestand per dieptempo gebruik. Die presiese per diem tariewe vir elke staat is beskikbaar. Om seker te wees dat jy jou per diem-tariewe korrek bereken, moet jy die staat se per diema tariewe ondersoek .

Vermaak uitgawes is oor die algemeen 'n rooi vlag vir die IRS. Om vermaakuitgawes te kan aftrek, moet die vermaak noodsaaklik wees vir u besigheid om inkomste te verdien en dit moet plaasvind in 'n duidelike besigheidsomgewing soos 'n konferensiekamer by 'n konvensie.

Dit kan nie in 'n nagklub, teater, sosiale byeenkoms, sportbyeenkoms of skemerkelkpartytjie plaasvind nie.

Wanneer u 'n vermaaklikheidskoste aftrek, moet u bewys lewer dat daar gedurende die aktiwiteit 'n wesenlike besigheidsbespreking plaasgevind het. Oor die algemeen kan u slegs 50% van die vergoedingsuitgawes aftrek.

U kan 50% van u etes aftrek indien dit vir vermaaklikheidsdoeleindes is, maar nie as u dit reeds vir sakereise afgetrek het nie.

Dit is van groot belang om goeie rekordhouding vir reis-, etes- en vermaak uitgawes te beoefen. Hou jou kwitansies en hou kilometers in rekords in 'n tydskrif wat jy in jou voertuig hou. Hierdie kategorie aftrekkings is dikwels 'n rooi vlag vir die IRS en u kan gevra word om u aftrekkings te bewys indien u geouditeer word. Publikasie 463 (2008) sal u meer besonderhede gee oor hierdie kategorie aftrekkings en 'n aantal spesiale omstandighede. Die 2009 weergawe van die publikasie is nog nie vrygestel nie.