Betaal Korporasie of Persoonlike Inkomstebelasting in Kanada

Wat gebeur as jy nie jou korporatiewe belasting of persoonlike inkomstebelasting in Kanada kan betaal nie? Eerstens moet jy seker maak dat jy betyds op lêer lê. Selfs as jy meer belasting verskuldig is as wat jy kan betaal volgens die inskrywingsdatum vir die indiening van inkomstebelasting , moet jy betyds jou inkomstebelastingopgawe inhandig om die laat-indieningstraf te vermy.

Sodra die Agentskap vir Inkomste in Kanada (CRA) u inkomstebelastingopgawe verwerk het, sal hulle u 'n Kennisgewing van Assessering stuur .

As dit 'n inkomstebelastingbalans toon omdat u nie dadelik kan betaal nie, moet u 'n belastingdienstekantoor kontak, wat u sal help om 'n wedersyds aanvaarbare betalingskedule op te stel. Hierdie bladsy van die CRA webwerf het skakels na belastingdienstkantore regoor die land.

Dit is belangrik om die CRA te laat weet oor die probleem en so gou as moontlik 'n betalingskedule te reguleer, aangesien daaglikse saamgestelde rente gehef word op enige onbetaalde inkomstebelastingbalans, wat begin met die jaarlikse indieningsdatum en voortduur totdat u die inkomstebelasting betaal het. ten volle verskuldig.

As u nie in staat is om u belastingverpligtinge deur finansiële swaarkry of buitengewone omstandighede te bevredig nie, kan u by die Canada Revenue Agency aansoek doen om boetes en rente wat deur die Belastingbetalersverligtingsprogram opgehef of gekanselleer word.

Omstandighede wat vir die OIB aanvaarbaar is vir die verligting van boetes, sluit in ernstige siekte, werkverlies, natuurrampe, ens.

Terwyl die KSR boetes en rente kan vergewe, sal hulle oor die algemeen nie onderhandel oor die verlaging van die bedrag van u belastingrekening nie.

As jy meer belasting verskuldig is as wat jy kan terugbetaal

As u nie in staat is om die volle bedrag aan belasting te betaal of 'n betalingskedule te betaal nie, sal u waarskynlik moet raadpleeg by 'n bankrotskapshouder wat namens u met krediteure (insluitend die KRA) kan onderhandel.

Let daarop dat indien u besigheid 'n eenmansaak of vennootskap is, u persoonlike bates nie afsonderlik van dié van die besigheid is nie. As u dus bankrotskap wil verklaar, kan u persoonlike bates vir skuldbetaling terugbetaal word. (Daar is sekere items wat van beslaglegging vrygestel is, maar dit verskil van provinsie tot provinsie, afhangende van provinsiale dade en wette.) Daar is twee maniere waarop u (en u trustee) om krediteure kan hanteer:

Onderhandel 'n verbruikersvoorstel

Hierdie tipe ooreenkoms behels die onderhandeling van 'n gedeeltelike betaling van u skuld in ruil vir u krediteure wat die oorblywende bedrag vergewe. 'N Verbruikersvoorstel het 'n groot voordeel vir alleeneienaars en vennote in dat, anders as bankrotskap, u persoonlike bates is nie aanspreeklik vir beslaglegging nie.

Uit 'n krediteurstandpunt is 'n Verbruikersvoorstel verkiesbaar vir bankrotskap, aangesien dit hulle in staat stel om ten minste 'n persentasie van die uitstaande skuld te verhaal. In 'n bankrotskapproses kan hulle 100% verloor. Vir die CRA om u verbruikersvoorstel te aanvaar, moet u hulle oortuig dat u die bepalings van die voorstel kan nakom. (Dit help as u nie vorige probleme gehad het met die CRA soos laat inskrywings, gemiste betalings, ens.).

Verklaring van Bankrotskap

As dit die enigste opsie is, kan alle skulde (insluitende belasting ) vergewe word.

Die kurator is verplig om u belastingopgawe vir die tydperk van die jaar in te dien tot en met die datum waarop u bankrotskap verklaar het, en 'n tweede opgawe vir die tydperk vanaf die bankrotskap tot die einde van die kalenderjaar ('n Post- Bankrotskapsopgawe).

As u besigheid 'n korporasie is

As u besigheid geïnkorporeer is en nie in staat is om belasting te betaal nie, is die situasie ietwat anders. In die verlede direkteure van 'n maatskappy in finansiële moeilikheid sal dikwels besluit om ander krediteure (soos verskaffers) te betaal voordat betalings aan die CRA betaal word. Om hierdie veranderinge teen die wette teen te gaan, het die CRA groter magte gegee om onbetaalde belasting te verhaal, afhangend van die verskuldigde bedrae:

  1. Onbetaalde bruto aftrekkings soos inkomstebelasting, CPP en Werkversekeringsversekering (EI) het hoë prioriteit vir die versameling van die CRA en die strawwe vir laat betaling is steil. In 'n korporatiewe bankrotskap proses word die CRA behandel as 'n versekerde skuldeiser en het dit oor die algemeen die eerste reg op herwinning van onbetaalde bronaftrekkings. Daarbenewens kan maatskappy direkteure persoonlik aanspreeklik gehou word indien die maatskappy se bates onvoldoende is om die verskuldigde bedrae te dek. Remedies kan insluit persoonlike batebeslag en / of loonvergoeding.
  1. GST / HST versamel op verkope - soos met die bron aftrekkings in 'n bankrotskap proses kan die direkteure persoonlik aanspreeklik gehou word vir die nie-betaling van onbetaalde GST / HST .
  2. Onbetaalde korporatiewe belasting in bankrotskap - die CRA word as 'n onversekerde skuldeiser hanteer en gee nie aan die direkteure aanspreeklikheid nie.

Dit is belangrik om daardie bruto aftrekkings te erken en GST / HST fondse uit verkope word deur die wet oorweeg om in trust gehou te word vir die CRA en behoort nie aan die korporasie nie . As altyd, raadpleeg u rekenmeester, belastingadviseur of trustee voordat u verder gaan.