Hier is meer oor Produksie Routing in Manufacturing

In die diskrete produksieproses word 'n item geproduseer wanneer 'n winkelorder geskep word vir 'n kliëntbehoefte of vir 'n vereiste dat items vervaardig moet word om voorraad te vul. Die winkel- of produksiereeks sal alle take, materiaal en toerusting wys wat gebruik sal word in die vervaardiging van die deel. As 'n materiaal uit baie dele gemaak word, sou 'n stuk materiaal gebruik gewees het om vas te stel watter items benodig word vir die vervaardigingsproses.

Die winkelorder sal ook die stappe toon wat bereik moet word om 'n voltooide item te vervaardig. Die roete toon die vloei van vereiste werk wat bereik moet word, wat een of meer fasiliteite kan wees en kan werk insluit wat na 'n eksterne verskaffer gestuur word vir gespesialiseerde take. Die roete bepaal watter werk gedoen moet word en waar en hoe dit gedoen gaan word.

Die roete bepaal die pad en volgorde van bewerkings wat op die werk van een masjien na die ander uitgevoer moet word. Die doel van die roete is om die optimale volgorde van bedrywighede te bepaal sodat die vervaardiging van die voltooide item teen die laagste koste en die vinnigste tyd uitgevoer word. Geoptimaliseerde voorsieningsketting vereis 'n presiese en voortdurend verfynde produksierigting.

Roete Besonderhede

Voordat 'n winkelorder geskep word vir 'n voltooide item, moet die stelsel inligting oor die item hê, soos die komponente wat gebruik word om die item te vervaardig, wat in die vraestel aangetref word.

Dit sal aantoon watter subkomponente nodig is vir die vervaardiging van die eindproduk en die hoeveelheid items. Die winkelbestelling kan nie gegenereer word nie totdat daar inligting is oor hoe die voltooide item geskep word en dit kan gevind word in die roete.

Opgedateer deur Gary Marion, Logistiek en Supply Chain Expert.