Wat is Aanvullende Loonverhoudings?

Bykomende lone kan soms teen 'n vaste tarief belas word

Bykomende lone word bykomend tot sy gereelde lone aan 'n werknemer betaal. Dit sluit in dinge soos vakansie betaal, bonusse, oortyd, bewegende uitgawes , siek betaal, skeidingsgeld, belasbare byvoordele , en selfs kommissies.

Dit is die blink kant van die vergelyking. Almal wil daardie voordele ontvang. Maar addisionele lone kan verskillend belas word as gereelde lone, en dit kan daartoe lei dat sommige belastingbetalers meer betaal.

Twee berekeningsmetodes

Die federale inkomstebelasting op aanvullende lone kan op een van twee maniere bereken word, afhangende van hoe die lone betaal word.

Wanneer aanvullende lone in dieselfde salaris as gewone loon betaal word, word die inkomstebelasting dieselfde bereken as gewone loon. Dit is 'n goeie ding. Maar as aanvullende lone afsonderlik betaal word, kan hulle teen die IRS-vlak aanvullende koers belas word, en hierdie koers is 22 persent vanaf 2018.

U kan IRS- kennisgewing 1036 nagaan vir meer inligting oor huidige aanvullende weerhouding en aanvullende aanhoudingskoerse, maar kontrasteer dit met 22% tot die 2018-belastinghakies. Gereelde inkomste word nie teen 22 persent belas nie, totdat 'n belastingpligtige $ 38,701 verdien. Dit word teen slegs 12 persent belas tot hierdie drempel. Dit is dus moontlik dat 'n werknemer wat $ 38.700 verdien, uiteindelik 'n koers op addisionele lone kan betaal wat amper twee keer so hoog is.

'N Nader kyk na die reëls

Die IRS bepaal dat aanvullende weerhouding gebruik kan word indien die werkgewer inkomstebelasting van gewone lone teruggehou het en as die aanvullende lone nie gelyktydig met die gewone lone betaal word nie.

Aanvullende loonaanhouding kan ook in die spel kom indien die aanvullende lone afsonderlik op die werkgewer se loonrekords aangeteken word .

As aan hierdie voorwaardes voldoen word, het die werkgewer die opsie van watter berekeningsmetode om te gebruik. Hy kan weerhou by óf die gereelde werknemer-aangewese koers of die teen aanvullende koers.

Daarbenewens kan uitgawesvergoedings soms as aanvullende lone onderhewig wees aan hierdie hoër tariewe. Dit sou die geval wees as u geregtig was om vergoeding van u werkgewer te ontvang vir sekere besigheidsverwante uitgawes wat u aftrekbaar sou wees as u u aftrekkings spesifiseer en nie terugbetaal is nie. As u 'n kwitansie vir die uitgawe aan u werkgewer verskaf en die terugbetaling meer was as wat u eintlik spandeer het, verteenwoordig die verskil aanvullende lone.

En vir diegene wat seldsame individue wat meer as $ 1 miljoen in aanvullende lone verdien, is nie een van hierdie berekeningsmetodes van toepassing nie. Jou werkgewer moet teen 2019 in die middel van die jaar met 37 persent van die 39,6 persent koers, met die hoogste moontlike federale belastingkoers, wat 37 persent in 2018 is, weerhou. Danksy die Wet op Belastingbesnoeiings en Banke wat in Desember 2017 onderteken is.

N voorbeeld

Vakansiedag word gewoonlik saam met gereelde betaling betaal. In hierdie geval moet dit teen die gereelde weerhoudingskoers belas word, soos bepaal deur die werknemer se Vorm W-4. Maar 'n bonus of skeidingsbetaling word gewoonlik afsonderlik betaal sodat dit teen die aanvullende tarief belas kan word.

As 'n herinnering moet werknemers W-4 vorms aan hul werkgewers indien sodat werkgewers die bedrag van die weerhouding van die federale inkomstebelasting van die werknemer se betaling kan bepaal.

As u staat 'n inkomstebelasting het, moet 'n staat W-4 ook deur elke werknemer voltooi word. Beide vorms moet by huur voltooi word. Beide werkgewers en werknemers moet in gedagte hou dat 'n werknemer enige tyd sy federale W-4 kan verander.