Hoe om transportdokumentasie te bestuur - Logistiek en Voorsieningsketting

Bestuur jou vragbrief, vrachtbrief en FOB-verkoopsvoorwaardes

inleiding

Wanneer items plaaslik of internasionaal vervoer word, moet die aflewering vergesel word van die relevante dokumentasie. Die hoeveelheid dokumentasie wissel afhangende van die feit dat die verskeping binne die VSA of na 'n ander land is.

Wat die interstate vervoer van goedere in die VSA betref, is daar drie dokumente wat van die grootste belang is; die vrachtbrief, vrachtrekening en die Free On Board (FOB) verkoopsvoorwaardes.

Vraestel

Die vrachtbrief is die belangrikste dokument wat gebruik word om goedere te vervoer . Die wetlike omskrywing van 'n vrachtbrief is 'n kontrak vir die vervoer van goedere en 'n titelbrief aan hulle.

Dit verskaf enige en alle inligting wat die diensverskaffer nodig het om die items te vervoer. Dit bevat die gestuur oorsprong en die kontrak bepalings vir die vervoer en word vereis deur 'n draer voordat die besending geneem word.

Die vraelys moet die naam en adres van die afsender en geadresseerde insluit, en dikwels sal die aanwysings vir die draer wees. Dit sal 'n beskrywing bevat van die goedere wat vervoer moet word, die hoeveelheid vir elk van die kommoditeite, en die kommoditeitsklas en koers.

Die vrachtbrief bevat die bepalings van die kontrak vir die vervoer van goedere deur 'n gemeenskaplike karweier . Dit is die kontrak tussen die versender en die draer om die goedere op die vrachtbrief na die geadresseerde te vervoer, naamlik die koper.

Die konnossementkontrak het nege terme;

  1. Algemene vervoerder aanspreeklikheid - die draer is aanspreeklik vir verlies en skade aan die goedere wat vervoer word, behalwe as die goedere onbehoorlik deur die versender verpak is of as die goedere self deur normale verdamping aanspreeklik sou wees. Die draer is nie aanspreeklik vir dade van God, openbare vyand of openbare owerheid nie.
  1. Vertraging in transito - die draer kan nie aanspreeklik gehou word indien die verlies of skade te danke is aan vertraging in die vervoer van die goedere nie.
  2. Vrag wat nie aanvaar word nie - Indien die goedere nie binne die vasgestelde tyd aanvaar word nie, kan die draer die goedere teen 'n koste aan die eienaar stoor.
  3. Buitengewone Waarde - die draer is nie aanspreeklik nie en hoef nie items van buitengewone waarde te dra wat nie op die gegradeerde in die gepubliseerde klassifikasies of tariewe is nie, tensy 'n spesiale ooreenkoms met die versender onderhandel is.
  4. Ontploffings - die draer moet volledige skriftelike openbaarmaking gegee word wanneer hulle gevaarlike materiaal stuur, anders is hulle nie aanspreeklik vir enige verliese nie.
  5. Rekening - die diensverskaffer kan nie na die aflewering addisionele koste aan die versender doen nie.
  6. Vervangingsbrief. Indien die vrachtbrief 'n plaasvervanger is of 'n ander vrachtbrief vervang, moet die huidige vraelys al die klousules van vorige dokumente insluit.
  7. Veranderinge - die draer moet kennis neem van enige veranderinge of byvoegings om te verseker dat dit afdwingbaar is.
  8. Eise - hierdie klousule spesifiseer die besonderhede oor hoe om 'n eis teen die versender en die tydperk na aflewering in te dien waarin die eis aanvaar sal word.

Vrag Bill

Die vragbrief is die vragmotor se faktuur aan die versender vir al die koste wat die vragmotor aangegaan het.

Die vragbrief van die vragmotor sal die besonderhede van die verskeping insluit, die items wat gestuur word, die geadresseerde, die oorsprong en bestemming, asook die totale gewig en totale koste.

Sommige vervoerders kan vra vir vooruitbetaling van die versender indien die waarde van die items wat verskeep word, minder is as die verwagte vragkoste . As die heffings nie vooruitbetaal word nie, kan die diensverskaffer 'n vragrekening by afhaal aanbied. Dit impliseer dat die diensverskaffer die vragrekening op die dag van aflewering sal aanbied.

FOB Terme van Verkope

Gratis aan boord (FOB) terme van verkoopsdokumente watter party aanspreeklik sal wees vir die vervoerkoste , watter party in beheer is van die beweging van die goedere en wanneer die titel aan die koper oorhandig.

Indien die FOB-verkoopsvoorwaardes aandui dat dit FOB Delivered is, beteken dit dat die versender verantwoordelik sal wees vir al die koste van die draer.

As die verkoopsvoorwaardes FOB Origin aandui, beteken dit dat die koper die titel vir die goedere sal neem wanneer dit verskeep word en hulle sal al die vervoerkoste aangaan.

Opgedateer deur Gary Marion, Logistiek en Supply Chain Expert.