Netto huidige waarde (NPV) as 'n kapitaalbegrotingsmetode

Wat is netto huidige waarde en hoe word dit in kapitaalbegroting gebruik?

Netto huidige waarde is 'n kapitaalbegrotingsmetode wat waarskynlik die mees korrekte kapitaalbegrotingsmetode is wat sake-eienaars kan gebruik om te evalueer of hulle in 'n nuwe kapitaalprojek belê of nie belê nie. Dit is meer korrek vanuit 'n wiskundige oogpunt en 'n tydwaarde van geld-oogpunt as óf terugbetalingstydperk of verdiskonteerde terugbetalingsperiode . Dit is selfs meer korrek as die winsgewendheidsindeks en interne opbrengskoers.

Wat is netto huidige waarde?

Netto huidige waarde is een van baie kapitaalbegrotingsmetodes wat gebruik word om fisiese batebeleggingsprojekte te evalueer waarin 'n onderneming dalk wil belê. Gewoonlik is hierdie kapitaalinvesteringsprojek groot in terme van omvang en geld.

Netto huidige waarde gebruik verdiskonteerde kontantvloei in die analise wat die netto huidige waarde die mees korrekte van enige van die kapitaalbegrotingsmetode maak aangesien dit die risiko- en tydveranderlikes beskou. Dit beteken dat 'n netto huidige waarde-analise die kontantvloei wat verwag word om deur 'n projek te lewer, evalueer, deur hulle terug te bereken teen die huidige met behulp van die tydsduur van die projek (t) en die firma se geweegde gemiddelde koste van kapitaal (i) . As die resultaat positief is, moet die firma in die projek belê. As dit negatief is, moet die firma nie in die projek belê nie.

Tipes kapitaalprojekte waar u netto huidige waarde gebruik

Voordat u die huidige waarde kan gebruik om 'n kapitaalbeleggingsprojek te evalueer, moet u weet of die projek 'n wedersyds uitsluitende of onafhanklike projek is.

Onafhanklike projekte is dié wat nie geraak word deur die kontantvloei van ander projekte nie.

Onderlinge eksklusiewe projekte verskil egter. As twee projekte onderling uitsluitend is, beteken dit dat daar twee maniere is om dieselfde resultaat te behaal. Dit kan wees dat 'n besigheid bod vir 'n projek aangevra het en 'n aantal tenders ontvang is.

Jy wil nie twee bod vir dieselfde projek aanvaar nie. Dit is 'n voorbeeld van 'n onderling eksklusiewe projek.

Wanneer u twee kapitaalinvesteringsprojekte evalueer , moet u evalueer of hulle onafhanklik of onderling uitsluitend is, en maak u besluit daarmee of nie.

Netto Huidige Waarde Besluit Reëls

Elke kapitaalbegrotingsmetode het 'n stel besluitnemingsreëls. Byvoorbeeld, die terugbetalingstydperk se besluitreël is dat u die projek aanvaar as dit binne die gegewe tydperk sy aanvanklike belegging terugbetaal. Dieselfde besluitreël geld vir afslagterugbetalingstydperk. Dit is slegs twee voorbeelde.

Netto huidige waarde het ook sy eie besluitreëls. Hier is hulle:

Onafhanklike projekte: As die NPV groot is as $ 0, aanvaar die projek.

Onderlinge eksklusiewe projekte: Indien die NPV van een projek groter is as die NPV van die ander projek, aanvaar die projek met die hoogste NPV. As albei projekte 'n negatiewe NPV het, verwerp beide projekte.

Voorbeeld Probleem: Berekening van netto huidige waarde

Kom ons sê dat Firm XYZ, Inc. twee projekte, Projek A en Projek B oorweeg. Projek A is 'n 4-jaar projek met die volgende kontantvloei in elk van die 4 jaar: $ 5.000, $ 4.000, $ 3.000, $ 1.000.

Projek B is ook 'n 4-jaar projek met die volgende kontantvloei in elk van die 4 jaar: $ 1.000, $ 3.000, $ 4.000, $ 6.750. Die firma se koste van kapitaal is 10% vir elke projek, en die aanvanklike belegging is $ 10,000. Bereken die NPV vir Projek A en B en interpreteer jou antwoord:

Ons probeer om die huidige waarde van hierdie kontantvloei vir albei projekte te bepaal. Albei projekte het ongelyke kontantvloei. Met ander woorde, die kontantvloei is nie annuïteite nie. Hier is die basiese vergelyking vir die berekening van die huidige waarde van ongelyke strome van kontantvloei:

NPV (p) = CF (0) + CF (1) / (1 + i) t + CF (2) / (1 + i) t + CF (3) / (1 + i) t + CF / (1 + i) t

Wenk: Hierdie vergelyking kan verleng word vir soveel tydperke as wat die projek duur.

Interpretasie : Om NPV te bereken, voeg u die kontantvloei vanaf Jaar 0 toe, wat die aanvanklike belegging in die projek is vir die res van die projek kontantvloei.

Die aanvanklike belegging is egter 'n kontantuitvloei, dus is dit 'n negatiewe getal. In hierdie voorbeeld is die kontantvloei vir elke projek vir die jare 1 tot 4 almal positief.

waar ek = firma se koste van kapitaal en

waar t = die jaar waarin die kontantvloei ontvang word

Kom ons bereken die NPV vir Projek S:

NPV (S) = (- $ 10,000) + $ 5.000 / (1.10) 1 + $ 4.000 / (1.10) 2 + $ 3.000 / (1.10) 3 + $ 1.000 /

= $ 788,20

Die NPV van Projek S is $ 788,20. Dit beteken dat indien die firma belê in die projek, dit $ 788.20 in waarde toevoeg tot die onderneming se waarde.

Probeer 'n voorbeeld vir jouself. U het die data hierbo vir Projek L. Gebruik die NPV vergelyking en bereken die NPV vir Projek L. Gaan deur die stappe. Jy moet $ 1,004.03 kry. As die twee projekte onafhanklik is, moet jy albei aanvaar omdat hulle albei 'n positiewe NPV het. As hulle egter wedersyds uitsluitend is, moet jy Project L net aanvaar, aangesien dit die hoogste netto huidige waarde het.

U kan sien waarom NPV 'n korrekte kapitaalbegrotingsbesluitmetode is aangesien dit beide risiko en tyd in ag neem.