Huur Real Estate vs Korporatiewe en Staatseffekte Belegging

Witthaya Prasongsin / Getty Images

By die vergelyking van beleggingsgeleenthede is die tydsraamwerk vir die hou van die beleggings en die opbrengskoers gedurende daardie tyd primêre oorwegings. Risiko is ook 'n belangrike saak. Om die vloekmarkte te beperk, vir die meeste mense, kan huur eiendomme beduidend beter presteer as dit nie korporatiewe of regerings is nie.

Risiko vs Terugkeer

Effekte is relatief veilig, maar hoe veiliger die effekte-belegging, hoe laer is die rentekoers.

Staatseffekte, wat bykans risikovry beskou word, het baie lae opbrengste, dikwels onder die inflasiekoers. Staatseffekte is makliker om te koop en te verkoop as eiendom, maar as jy 2 persent verdien en die inflasiekoers 'n ligte 1 persent is, is jou ROI in die helfte gesny.

Huurkoopbeleggings lewer konsekwent in die hoë enkelsyfer en lei dikwels tot dubbelsyferopbrengste. U kry die ekwiteitswaardering oor tyd, tesame met maandelikse kontantvloei, aangesien huurgeld oor die algemeen op hoër vlakke kom as die gekombineerde koste van u verband- en onderhoudskoste.

Effekte en Inkomstebelasting

Baie staatseffekte word nie op federale vlak belas nie. As jy kies om na korporatiewe effekte met hoër opbrengs te beweeg, sal jy hoër rentekoerse kry. U sal egter 'n groter risiko van standaard hê. Jy betaal ook gereelde inkomstebelasting of kapitaalwinsbelasting op daardie rente, afhangende van hoe lank jy die belegging hou.

Real estate, aan die ander kant, kry 'n paar groot belastingpaaie, met die waardevermindering aftrekking een van die beste. U kan elke jaar 'n gedeelte van die waarde van die eiendom teen inkomste aftrek. Jy het nie eintlik geld spandeer nie, maar jy kry 'n belastingaftrekking.

Kombineer selfs 'n nominale inflasiekoers met 'n inkomstebelastinglas, en jy kan regtig 'n klop met verbande maak.

Inflasie Terugval

Effekte betaal 'n vaste rentekoers oor die lewensduur van die belegging, dus koopkrag met daardie rente daal met inflasie oor tyd. Inflasie kan jou opbrengs op selfs die veiligste effekte belê.

Huurgeld kan hoër huurgeld in periodes van inflasie genereer. Hoër koste van materiaal en arbeid vertaal gewoonlik in hoër behuisingskoste en dus hoër huurgeld. Koopkrag vererger nie in hierdie scenario nie. Inflasie verhoog normaalweg eiendomspryse oor die hele linie. U maai u kontantvloeibelonings op, maar bou ook op waardering oor tyd, wat inflasie eintlik kan help.

Die waarde van die verband is staties, terwyl eiendomsbeleggings in waarde deur waardering kan styg.

As jy dink oor al die ander maniere waarop huurgeld opbrengste kan genereer , blyk dit dat eiendomsbeleggings in baie opsigte beter is om in effekte te belê. Terwyl effekte, veral staatseffekte, 'n eenvoudige en veilige belegging is, kom dit ten koste van baie lae opbrengste. As jy soek na 'n manier om nie net jou jaarlikse kontantvloei te groei nie, maar ook jou bates oor die lang termyn, is eiendomsbelegging 'n beter verbintenis as effekte.

U sal meer as die koste van die betaling van u geld in eiendom deur huurinkomste en die waardeverminderingaftrekking dek. As die rentekoerse nie terugkeer na die van die laat 1970's tot die vroeë 1980's nie, sal u 'n eiendom hê wat u vir veel meer wins kan verkoop as die rentekoers op effekte wat u in dieselfde jare verdien het.