Hier is meer oor seriële regte en meer in Noord-Amerika

Noord-Amerikaanse seriële regte? Eerste regte? Antologie regte? Wat beteken dit alles?

Dit kan verwarrend wees vir die eerste keer dat sommige van die publikasies kopiereg-jargon by jou gegooi word. Maar ons het die basiese beginsels van al u publikasies se regte en wette, sodat u ingeligte besluite kan neem.

Eerstens, dit is belangrik om daarop te let dat u werk outomaties kopieregbeskerm is wanneer u dit op papier stel. Wanneer u daardie werk verkoop, verkoop u regtig die reg om dit te publiseer.

Daar is verskillende regte wat jy kan verkoop, gedifferensieer deur dinge soos geografiese gebied en soort publikasie. Dink aan al u regte saam as 'n pakket, met elk van die afsonderlike regte hieronder gelys as 'n stuk van die algehele pakket.

Eerste Noord-Amerikaanse Seriële Regte (FNASR)

Die mees algemene reg wat hierdie gehoor gaan hanteer, FNASR regte, verkoop dit: die reg om die eerste te wees om iets in Noord-Amerika te druk . Uiteraard kan u slegs die eerste keer een keer verkoop. Nadat jy FNASR verkoop het, is jy ietwat beperk oor watter stukke van jou pakket jy nog te koop gehad het.

Eerste Drukregte

Hierdie benaming is wyer as die ENASR, aangesien dit nie 'n geografiese beperking bied nie. Hierdie uitgewer of tydskrif koop die reg om die eerste te wees om u werk in druk te publiseer. Dis 'n bietjie breë reg, is dit nie?

Eerste Elektroniese Regte

Iets selfverduidelikend, dit is die aankoop van elektroniese regte, en die eerste publikasie.

Hou in gedagte, elektroniese regte kan web, CD-ROM, e-boeke, ens. Beteken. U kan ook vra dat u kontrak uitspel wat "elektronies" verwys.

Eerste Seriële Regte

'N Publikasie wat vir eerste seriële regte vra, soek die reg om eers jou werk te druk. Let daarop dat dit nie geografies beperk is nie, wat jou dalk 'n oomblik kan laat wag.

Dit is soortgelyk aan die eerste drukregte tensy 'n ander medium gespesifiseer word. Weereens, eerste regte is eerste regte, en jy sal nooit weer die "eerste" kan verkoop nie.

Eerste Engels-Taalregte

Hier is u kliënt of redakteur versoek om die reg te koop om die eerste te wees om u werk in Engels te publiseer. Let daarop dat daar geen aanduidings is vir watter media hulle druk of 'n geografiese benaming nie. Hou in gedagte dat "Engels" van toepassing is op Australië, die Verenigde Koninkryk, ens.

Eksklusiewe regte

Die publikasie vra vir eksklusiewe regte is op soek na 'n meer algemene stel regte. Hulle vra om u werk eksklusief vir 'n bepaalde hoeveelheid tyd te kan druk.

Tweede regte

Sodra jy jou eerste regte verkoop het, is dit tyd om na 'n uitset vir tweede regte te soek. Byvoorbeeld, daar is inderdaad 'n paar tydskrifte wat graag 'n artikel wat voorheen gedruk is, publiseer. Dit word dikwels 'n herdruk genoem .

Reprint Rights

Soos hierbo, wil die uitset jou artikel hergebruik, al is dit al een keer gepubliseer. Wees egter op die uitkyk vir die uitdrukking "eksklusiewe herdrukregte", maar dit sal die laaste keer wees dat jy daardie stuk verkoop het. Dit mag wel goed wees, aangesien jy nou een stuk twee keer verkoop het. Dit is baie kilometers uit een artikel.

Reprint regte beteken dat die publikasie vra vir die eksklusiewe reg om die stuk te herdruk. Niemand anders kan dit weer herdruk nie.

Uittrekselregte

Heelwat voor die hand liggend, die uitgewer vra vir die reg om net 'n stuk van jou skryfstuk, 'n uittreksel, te publiseer.

Eenmalige regte

Dit is 'n benaming wat bepaal dat die tydskrif of uitset jou werk net een keer kan gebruik. Dikwels kan jy gelyktydig dieselfde werk met eenmalige regte, aan verskillende publikasies verkoop, en daarom is 'n ander naam vir hierdie deel van die pakket ...

Gelyktydige regte

U kan gelyktydig dieselfde artikel aan verskeie afsetpunte gelyktydig verkoop. 'N Goeie voorbeeld hiervan is 'n herhalende koerantkolom .

Eenmalige Elektroniese Regte

Dit is die aankoop van jou stuk om dit een keer in 'n elektroniese medium te gebruik.

Engelse Taal Periodieke Regte.

Dit beskryf 'n aankoop waarin die uitlaat slegs vir regte in 'n sekere soort medium ('n tydskrif) wil publiseer, en slegs in Engels, wat u allerhande ander regte om te verkoop (boeke, die internet, ander tale) .

Wêreld Periodieke Regte

Hierdie uitgewer koop die reg om u werk in 'n tydskrif wêreldwyd te druk. Let daarop dat 'n taal hier nie aangewys is nie.

Antologie regte

Antologieë is 'n goeie plek om herdrukke te verkoop. Hulle koop dikwels hierdie bundel regte spesifiek vir die antologie.

Argiefregte

Die verkoop van hierdie reg beteken dat u artikel dalk beskikbaar is in 'n teruggawe van 'n webbladsy of ander aanlyn publikasie. Dit is ook ewigdurende regte, of regte in ewigheid genoem, tensy 'n einddatum gespesifiseer word.

Webregte / Internet regte

Dit is die aankoop van regte om op die internet te publiseer.

Alle regte

Jy verkoop alle regte. Elke. Enkele. Een. Stoor hierdie een vir jou groot breek met 'n groot tydskrif - jy sal nooit weer eienaarskap van jou werk hê nie.

Werk-Vir-Hire

Dit is 'n situasie waarin u 'n spesifieke projek / artikel / stuk vir 'n uitset wat as werkgewer optree, produseer. Hulle betaal jou hoofsaaklik vir die werk, nie vir jou werk nie. Sodra die stuk aan hulle oorhandig is, het jy nie meer 'n antwoord in dit nie. U besit nie meer die kopie nie. Jy is nie 'n bylyn gewaarborg nie, en jy het geen regte op die stuk nie. Dit is meer algemeen vir kopie werk as tydskrifartikels, maar nie ongehoord nie.

Internasionale Regte

Dit is regte wat u in / vir ander lande kan verkoop. Oor die algemeen is hulle baie spesifiek soos "First British Print Rights" of "First Australian Electronic Rights."

Elektroniese verspreidingsregte

Dit is 'n unieke reg. Dit gee die publikasie die reg om jou werk na ander afsetpunte (elektronies) te versprei. Hmmm, moet dit nie jou werk wees nie? En moet jy nie nog 'n betaalstaat kry vir elke plek wat jou werk verkoop word nie? Dink aan hierdie dinge voordat jy verkoop.

Alle Elektroniese Regte

Dit gee basies jou kliënt of redakteur beheer oor die elektroniese gedeelte van jou werk.

Hierdie lys word verkry uit verskeie bronne, insluitend die Chicago Manual of Style en die aanlyn Encyclopedia Britannica.