Voorbeeld Redaksionele Voorstel

Een van die mees gevraagde vrae in die sakewêreld is om 'n koste-voorstel te skryf. Hier volg 'n voorbeeldvoorstel vir 'n freelance- redigeringprojek wat vir 'n plaaslike PhD-student voltooi is. Die styl is effens informeel, geformateer as 'n brief met relevante inligtingskolom. Hierdie benaderbare toon en teks het goed gedien by die hantering van kliënte, veral dié wat senuagtig is oor hul proefskrifte, wat die hoogtepunt van jare se werk en vordering verteenwoordig.

Notas oor redaksionele pryse

Voorbeeld Redaksionele Voorstel

Voorbeeld Student

Voorstel

Verhandeling Manuskrip (mss) Redigeer / Bewys

datum

Opsie 1)

Eerste slaag lees, sinvlakverslag van werk op medium vlak, insluitende proeflesing. Ongeveer 40 uur tyd, $ X vaste koers. Let asseblief daarop dat hierdie diens nie 'n groot reëling, vorm, uiteensetting, strukturele hulp, enige akademiese / navorsingsondersteuning, geen kontrole van verwysings, geen kontrolering van verwysingsbladsye, geen bylaes, grafieke of kaarte insluit nie.

Opsie 2)

Eerste pas lees, sinvlak redigering van werk op medium vlak soos hierbo, maar insluitend alle aanvullende stukke van publikasie (grafieke, bylaes) en kruis-kontrole en redigering van alle aanhalings en verwysingsbladsye. Ongeveer 50 uur tyd, $ X vaste tarief.

Opsie 3)

Eerste slaag lees en basiese proeflesing van werk, insluitend bylaes, grafieke, ondersteunende stukke. Moenie sinvlakvlak wysig / styl / ens insluit nie, maar fokus eerder op eenvoudige grammatika, spelling, weggelaat woorde, ens. Ongeveer 30 uur tyd, $ X vaste koers.

Opsie 4)

Basiese proeflees van slegs teks (soos hierbo), weglaat van ondersteunende stukke soos verwysings, bylaes, ens. Ongeveer 25 uur tyd, $ X vaste tarief.

Opsie 5)

Basiese proeflees van teks, verwysings, bylaes en so aan. Ongeveer 27 uur tyd, $ x vaste tarief.

Voorgestelde terme:

Volgende stappe:

Dankie asseblief vir die oorweging van my! Let asseblief daarop dat u werk met die grootste omsigtigheid en toewyding hanteer sal word.