Die indiening van 'n Gewysigde Besigheidsbelastingopgawe - Jou vrae beantwoord

Wanneer om te lê, waar om te lê, watter vorm om te gebruik vir 'n gewysigde besigheidsbelastingopgawe

Wanneer moet ek 'n gewysigde besigheidsbelastingopgawe indien?

U moet ' n gewysigde besigheidsbelastingopgawe indien indien:

U hoef nie ' n gewysigde opgawe in te dien indien:

Wat is die sperdatum vir die indiening van 'n gewysigde besigheidsbelastingopgawe?

Oor die algemeen sê die IRS jy moet die vorm binne 3 jaar vanaf die datum waarop jy jou oorspronklike opgawe ingedien het, of met twee jaar vanaf die datum waarop jy die belasting betaal het, wat ook al later is.

Die indiening van 'n gewysigde besigheidsbelastingopgawe moet gedoen word sodra u die fout ontdek:

Watter vorm gebruik ek vir 'n gewysigde besigheidsbelastingopgawe?

As u u besigheidsbelastingopgawe moet verander, volg die onderstaande prosedure. Waar en hoe om 'n gewysigde opgawe in te dien, hang af van jou besigheidstipe:

Enigeeneienaar of Enkel-lid LLC

Vir 'n eenmansaak of enkel-lid LLC, wat 'n gewysigde opgawe op vorm 1040x indien .

Hierdie vorm bevat veranderings aan Bylae C.

Corporation

Vir 'n korporasie wat 'n gewysigde opgawe op Form 1120x indien :

Vennootskap of Meervoudige lid LLC

Vir 'n vennootskap of meervoudige lid, LLC wat 'n gewysigde opgawe op Vorm 1065 indien :

S Korporasie

Vir 'n S-korporasie wat 'n gewysigde opgawe op vorm 1120's indien :

Vir meer inligting oor hoe om die korrekte gewysigde belastingopgawe te voltooi, en hoe om te kyk na u gewysigde opgawe, raadpleeg hierdie artikel oor Hoe om te lê en te kontroleer op 'n gewysigde besigheidsbelastingopgawe.