Wat is 'n "Verantwoordelike Party" vir 'n Werkgewer ID-aansoek?

As gevolg van verwarring rakende die term "verantwoordelike party" op die Employer ID (EIN) aansoek (Vorm SS-4), het die IRS 'n verduideliking uitgereik. In Vraag 3 vra die aansoek om die identiteit van die "verantwoordelike party" in plaas van om te versoek dat die applikant die "hoofbeampte, algemene vennoot, toelae, eienaar of trustor" identifiseer.

Item 3 op IRS-vorm SS-4, die aansoek om 'n Werkgewer-ID nommer (EIN), is onlangs verander om te onderskei tussen 'n "genomineerde" en 'n "verantwoordelike party." Die IRS wil seker wees dat slegs die verantwoordelike party gelys word, sodat hulle weet dat hulle kommunikeer met die persoon wat verantwoordelik is vir die maatskappy.

Die aansoek moet nie deur 'n genomineerde onderteken word nie; Slegs 'n verantwoordelike party mag onderteken.

Wat is 'n "Nominee"?

Die IRS sê:
'N "Genomineerde" is iemand wat beperkte magtiging verleen om namens 'n entiteit op te tree, gewoonlik vir 'n beperkte tydperk en gewoonlik tydens die vorming van die entiteit.

Die IRS laat nie "genomineerdes" (waarskynlik nie-werkgewers prokureurs wat help om die maatskappy te stig) toelaat om as verantwoordelike partye vir 'n EIN aangewys te word. Die IRS wil seker wees dat die persoon wat hulle kontak met betrekking tot die maatskappy die regte persoon is.

Die "verantwoordelike party vir die besigheid is die" hoofbeampte, algemene vennoot, toelae, eienaar of trustor. " Die "verantwoordelike party" is die individu of entiteit wat beheer, bestuur of die entiteit en die vervreemding van die entiteit se fondse en bates, in teenstelling met 'n genomineerde, wat min of geen magtiging gegee word oor die entiteit se bates. Iemand 3 op IRS-vorm SS -4, is die aansoek om 'n Werkgewer ID nommer (EIN) onlangs verander om te onderskei tussen 'n "benoemde" en "verantwoordelike party." Meer van die IRS op die verskil

Om dit regtig duidelik te maak, lees wat die IRS sê:

'N "Genomineerde" is iemand wat beperkte magtiging verleen om namens 'n entiteit op te tree, gewoonlik vir 'n beperkte tydperk en gewoonlik tydens die vorming van die entiteit. Die "hoofbeampte, algemene vennoot ", ens., Soos deur die IRS gedefinieer, is die ware "verantwoordelike party" vir die entiteit, in plaas van 'n genomineerde. Die "verantwoordelike party" is die individu of entiteit wat die entiteit en die vervreemding van die entiteit se fondse en bates beheer, bestuur of bestuur, in teenstelling met 'n genomineerde, wat min of geen magtiging oor die entiteit se bates gegee word nie.

Verantwoordelike Party vir Verskillende Soorte Maatskappye

Vir publieke maatskappye, definieer IRS "verantwoordelike party" die hoofbeampte van 'n korporasie, 'n algemene vennoot van 'n vennootskap, die eienaar van 'n verontagsame entiteit, of 'n toelae, eienaar of trustor van 'n trust.

Vir alle ander entiteite is "verantwoordelike party" die persoon wat die fondse of bates in die entiteit beheer, of geregtig is om te beheer; met ander woorde, die persoon wat beheer, bestuur of bestuur die entiteit en die "beskikking van sy fondse en bates." Die IRS wil hê jy moet die "ware hoofbeampte, algemene vennoot, toelae, eienaar of trustor" verskaf, nie 'n prokureur wat nie 'n eienaar, direkteur of vennoot van die maatskappy is nie.

Wat as daar verskeie verantwoordelike partye is?

In die geval van 'n vennootskap , byvoorbeeld, kan daar verskeie vennote wees wat as die verantwoordelike party kan kwalifiseer. In hierdie geval kan u die persoon kies waarvoor u die IRS wil erken en kontak as die verantwoordelike party.

Hoe om jou EIN te verander om jou Verantwoordelike Party te verander

As jy nie die regte persoon in Item 3 het nie, moet jy jou EIN verander. Om dit te doen, moet jy 'n brief aan die IRS skryf wat die verandering beskryf, en stuur of faks dit na een van twee plekke, gebaseer op die toestand waarin jou besigheid sy hooflokaal het.

Sien my artikel oor hoe om jou EIN te verander vir die besonderhede.