Wat is Lloyds van Londen?

Wat is Lloyd's van Londen? Baie klein sake-eienaars het van Lloyd's gehoor, maar is nie seker dit doen nie. Hierdie artikel sal verduidelik wat Lloyd's is en hoe dit werk.

Lloyd's is 'n Marketplace

Lloyd's van Londen is nie ' n versekeringsmaatskappy nie. Inteendeel, dit is 'n mark waar versekering kopers en verkopers saamkom. Lloyd's het in die 1600's as koffiehuis begin. Skip kapteins, skepe eienaars, handelaars en ander belangstel in die verskeping versamel by die koffie huis te koop of verkoop wat nou genoem oseaan vrag versekering .

Tans belê makelaars en onderskrywers by die Lloyd se kantoorgebou op Lime Street in Oos-Sentraal-Londen. Lloyd's is nou 'n belangrike hub vir die koop en verkoop van 'n verskeidenheid bedekkings, nie net mariene versekering nie.

Die woord Lloyd's het twee betekenisse. Een is die mark waar makelaars en onderskrywers vergader om sake te doen. Lloyd 's beteken ook die Korporasie van Lloyd's, die maatskappy wat toesig hou oor die versekeringsmark. Die korporasie verseker dat die sindikate finansieel gesond is en dat die mark doeltreffend funksioneer.

Die spelers

Die Lloyd-mark sluit vyf sleuteldeelnemers in. Dit sluit in die sindikate, bestuursagente, makelaars, dekkinghouers en versekeringskopers.

1. Sindikate

Die sindikate is die ruggraat van die Lloyd-mark. 'N Sindikaat funksioneer soos 'n klein versekeringsmaatskappy , met die aanvaarding van risiko's en betaling van eise. Elke sindikaat bestaan ​​uit een of meer lede , wat individue of korporasies kan wees.

Lede verskaf die finansiële kapitaal wat die sindikaat toelaat om te bedryf. Elke sindikaat spesialiseer in sekere soorte versekering. Byvoorbeeld, een sindikaat kan op kommersiële eiendomsversekering fokus, terwyl 'n ander algemene aanspreeklikheid en kommersiële motorversekeringsversekering onderskryf.

Wanneer Lloyd se sindikate risiko's aanvaar, werk hulle deur inskrywing .

Dit beteken dat elke sindikaat slegs 'n persentasie van elke risiko aanvaar. In sommige gevalle mag 'n sindikaat slegs 'n klein hoeveelheid (soos een of twee persent) van die totale risiko aanvaar. In ander kan dit 'n groter stuk, soos 25% of 50%, aanneem.

Byvoorbeeld, Bill beplan om 'n vrag rekenaars uit Indië na die VSA te stuur. Die besending word gewaardeer teen $ 15 miljoen. Wetsontwerp kontak 'n makelaar, wat deur Lloyd's vragversekering namens hom verkry. Wetsontwerp se versekering word deur 15 sindikate onderskryf. Elke sindikaat aanvaar slegs $ 1 miljoen of 1/15 of van die totale risiko. Die sindikate het hul blootstelling aan verlies verminder, aangesien elkeen slegs 'n klein gedeelte (6,67%) van die totale risiko aanvaar het.

2. Bestuursagente

Bestuursagente werk namens sindikate, toesig oor hul daaglikse sake. Hulle huur en toesig oor onderskrywers, eise-aanpassers , rekenmeesters en ander noodsaaklike personeel. 'N Bestuursagent mag meer as een sindikaat toesig hou. In sommige gevalle kan die besturende agent dieselfde maatskappy wees wat die hoofstad vir die sindikaat verskaf. Bestuursagente kies en hou toesighouers oor.

3. Makelaars

Versekeringsmakelaars tree op as tussengangers tussen versekeringskopers en sindikate. Om sake te doen in die Lloyd-mark, moet 'n makelaar deur die Korporasie van Lloyd's geakkrediteer word.

Terwyl baie Lloyd se makelaars in Londen geleë is, is sommige in ander lande geleë. Die meeste groot versekeringsmakelaars doen sake in die Lloyd-mark, dikwels deur 'n filiaalmaatskappy.

Let daarop dat 'n versekeringskoper nie direk met 'n Lloyd se makelaar kan kommunikeer nie. In plaas daarvan moet hy of sy deur 'n plaaslike makelaar of agent werk , wat namens die koper 'n Lloyd-makelaar sal kontak.

4. Dekkinghouers

Terwyl die meeste van die sake wat deur sindikate onderskryf word, deur makelaars gegenereer word, kom sommige van dekkinghouers. 'N Dekkerhouer is 'n maatskappy wat risiko's namens 'n bestuursagent onderskryf. Dekhouers werk onder bindende magtiging wat hulle deur bestuursagente toegeken word. Die omvang van hierdie owerheid wissel. Sommige dekkinghouers is gemagtig om dokumente soos versekeringsbande en versekeringsertifikate uit te reik.

Hulle mag ook gesag hê om premies in te vorder en eise te vereffen.

Deur kontrakte met dekkinghouers kan Lloyd se besturende agente wêreldwyd bedryf sonder om 'n plaaslike kantoor te vestig. Veronderstel byvoorbeeld dat 'n besturende agent in die Verenigde Koninkryk 'n dekkingshouer in die Verenigde State magtig om versekeringsdekking vir Amerikaanse polishouers te bind. Die kontrak met die dekkinghouer stel die bestuurder in staat om sake te doen in die VSA sonder 'n fisieke teenwoordigheid daar. In sommige lande word dekhouers genaamd die bestuur van algemene agentskappe of MGA's.

5. Versekering Kopers

Die meeste klein sake-eienaars kan die versekeringsdekking kry wat hulle van "gereelde" versekeraars benodig. Nietemin kan sommige besighede ongewone of riskante blootstellings wat tradisionele versekeraars nie wil verseker verseker nie. Voorbeelde hiervan is dakbedrywe, lug-duikoperateurs en langafstand-vragmotors. Lloyd se sindikate kan sulke risiko's verseker.

As u plaaslike versekeringsagent of makelaar nie in staat is om die dekking namens u op die standaardmark te verkry nie, kan hy of sy kontak maak met 'n surplus lyne makelaar wat toegang tot die Lloyd se mark het. Alternatiewelik kan u agent of makelaar 'n Lloyd-makelaar opspoor deur die opsoektoerusting op die Lloyd-webwerf te gebruik. Jou plaaslike agent sal dan met die surpluslyne of Lloyd se makelaar werk om namens jou te verseker.