Wat is Konstruksie Ingenieursbestuur?

Konstruksie-ingenieursbestuur (of CEM) behels die toepassing van tegniese en wetenskaplike kennis toegeval deur beide voorgraadse en nagraadse studies aan die prosesse betrokke by infrastruktuurkonstruksieprojekte. CEMs het 'n opvoedkundige agtergrond en ideaal ondervinding in konstruksiebestuurstegnieke asook hul wyer toepassing op die argitektuur-, ingenieurs- en konstruksiebedryf (aka, AEC).

Wat doen 'n Konstruksie Ingenieursbestuurder?

Konstruksie-ingenieursbestuurders is sleutelrolspelers in die suksesvolle voltooiing van konstruksieprojekte. In die loop van sy of haar loopbaan sal 'n konstruksie-ingenieursbestuurder waarskynlik werk en toesig hou op 'n wye verskeidenheid projekte. Dit sluit in die ontwerp van dreinering- en rioolstelsels, boukonstruksie, of selfs groter infrastruktuurprojekte soos die ontwikkeling van snelweë of spoorweë. Ander kies om te fokus op een spesifieke tipe konstruksie en bou daardeur 'n loopbaan. Enkele algemene spesialiteite sluit in:

Tegniese en Leierskap Agtergrond

Konstruksie-ingenieursbestuurders word gereeld versoek om rekenaars en konstruksiebestuursprogrammatuur te gebruik om ontwerpe te ontwerp en ontleed vir hul projekte.

Hulle is verantwoordelik vir die samestelling van spanne van gekwalifiseerde ingenieurs wat die gladde voltooiing van 'n gegewe projek kan sien.

Konstruksie-ingenieursbestuurders moet ook die regte kennis hê om die beraming en beplanning van gepaardgaande koste vir 'n projek te beheer.

Werksverantwoordelikhede

Konstruksie-ingenieursbestuurders is dikwels minder prakties wanneer dit by die werklike arbeid kom.

Dikwels werk hulle uit 'n sentrale kantoor, maak gereelde besoeke aan werksplekke en doen soms werk op die plek met arbeid. Hulle reis ook gereeld terreine aan om die werk wat gedoen word te inspekteer en te verseker dat behoorlike standaarde in die konstruksieprojek gehandhaaf word. Die tipiese werksweek vir 'n konstruksie-ingenieursbestuurder is 40 uur, maar baie sal langer ure werk in 'n poging om deadlines te bereik of probleme op te los wat binne 'n projek ontstaan.

'N Konstruksie-ingenieursbestuurder het ook verskeie ander verantwoordelikhede. Hy of sy word dikwels versoek om die werkplek voor die aanvang van 'n projek te ondersoek. Hy of sy moet ook enige omgewingskwessies of plaaslike reëls, wette of kodes in ag neem wat aangespreek moet word voordat werk kan begin. Voordat werk begin, sal hy of sy tipies 'n verslag opstel oor die bevindings en saamwerk met ander persone wat by die projek betrokke is. Daardie partye sluit dikwels regeringsagentskappe, omgewingsverenigings, kontrakteurs en subkontrakteurs in. Konstruksie-ingenieursbestuurders moet 'n deeglike begrip hê van wette, regulasies en boukodes, veral dié wat 'n direkte impak op die projek sal hê.

Hulle moet ook die totale koste van 'n gegewe projek kan skat met inagneming van:

Daar is ook talle ander kleiner faktore wat wissel van een projek na die volgende.

Konstruksie-ingenieursbestuurders is ook verantwoordelik vir die bestuur van die werksaamhede van verskeie ander entiteite betrokke by die projek. Hulle is verantwoordelik vir die voorsiening van kundige toesig van begin tot einde, terwyl die projek ook op of voor skedule en binne die begroting gehou word. Om daarmee saam te werk, vereis ook baie sterk leierskap- en interpersoonlike vaardighede. Daar word ook van hulle verwag om onwrikbare aandag aan detail te betaal. Soos enige ander soort ingenieur, moet konstruksie-ingenieursbestuurders sterk probleemoplossende, analitiese en wiskundige vaardighede besit.

Konstruksie Engineering Management Jobs

Soos enige huidige gebied van konstruksie, is die werk van konstruksie ingenieursbestuurder in aanvraag, en die vraag is aan die toeneem . Oor die volgende 8 tot 10 jaar sal die konstruksiebedryf in die algemeen na verwagting meer as 20 persent groei sien, volgens die Buro vir Arbeidstatistiek. Dit alleen sal die behoefte aan gekwalifiseerde bestuurders op elke vlak van die konstruksieproses uitbrei, en dit maak dit 'n goeie keuse wanneer jy probeer om te besluit oor 'n loopbaan in konstruksie .