Tipes Elektriese Transformators Toetse

Soorte toetse wat benodig word voordat 'n transformator in diens geneem word

Krag transformator. Foto no_longer_available

By die voltooiing van die installering van elektriese transformators word verskeie toetse vereis om die elektriese , hitte en meganiese geskiktheid vir die stelsel te bepaal waar dit toegedien of gebruik sal word. Die meeste van die toetse wat op kragtransformators uitgevoer word, word gedefinieer in nasionale standaarde wat deur IEEE, NEMA en ANSI geskep is.

Elektriese Transformators: Transformator Draaieverhouding

Die transformator-draaiverhoudingstoets word gebruik om seker te maak dat die draaiverhouding tussen die windings van die transformator korrek is.

Met hierdie inligting kan jy besluit wat die uitsetspanning van die transformator sal wees. Die verhouding word bereken onder geen vragtoestande.

Gelyktydige lesings van spanning word geneem na laespanning en hoëspanningwikkelingsarea wat geneem word nadat die spanning op een wikkeling toegedien is. Die verhouding is die verdeling tussen die hoë lees en lae lees . As dit 'n driefase-transformator is, word elke fase individueel getoets.

Isolasie Weerstand Tesing

Algemeen bekend as die Megger-toets. Dit meet die gehalte van isolasie binne die transformator. Sommige variasies sal verkry word afhangende van die vog, netheid en die temperatuur van die isolasie. Dit word aanbeveel dat tenk en kern altyd gegrond word wanneer hierdie toets uitgevoer word. Elke kronkel moet kortliks by die bussterminale wees. Weerstande word dan gemeet tussen elke kronkel en alle ander windings en grond.

Elektriese Transformators: Kragfaktor

Hierdie toets sal die droëheid van transformator-isolasie opspoor.

Dit is die verhouding van die krag wat verdeel word, gedeel deur die inset volt-ampère vermenigvuldig met 100. Die toets word gemaak met 'n kapasitansiebrug en die verbindings is dieselfde as vir die Megger-toets. Hierdie toets kan herhaal word gedurende die gebruiksduur van die transformator en geverifieer word teen die resultaat wat tydens vervaardiging verkry is om na te gaan of die isolasie wanfunksioneer of verval.

Elektriese Transformators: Weerstand

Hierdie toets kan gemeet word nadat die stroom vir 'n paar uur nie deur die transformator geslaag het nie, en dieselfde temperatuur bereik as die omgewing. Winderweerstand word bereken deur die spanning en stroom gelyktydig te meet , met die stroom so naby aan die nominale stroom as moontlik. Deur hierdie toets te doen, sal jy die belangrikste komponent van lasverliese as geheel kan bereken en vergoed.

Elektriese Transformators: Transformator Polariteit

Hierdie toets op 'n transformator is additief of subtraktief. Wanneer spanning tussen die primêre busse aangewend word en die gevolglike spanning tussen die sekondêre busse groter is , beteken dit dat die transformator additiewe polariteit het . Polariteit is 'n belangrike saak as transformators parallel of bank gekoppel moet word. Drie-fase transformators word ook op dieselfde manier vir polariteit nagegaan .

Elektriese Transformators: Transformator Fase Relasie

Hierdie toets sal vasstel of transformators in 'n korrekte faseverhouding gekonnekteer is . Dit bereken die hoekverplaatsing en relatiewe fase volgorde van die transformator, en kan terselfdertyd getoets word as verhouding- en polariteitstoetse. Die spannings van die fase van primêre en sekondêre kan aangeteken word en vergelykings word gemaak om die faseverhouding te kry.

Elektriese Transformators: Olietoetse

'N olie monster sal verskeie dinge op 'n transformator opspoor. Die volgende toetse kan met die oliemonster uitgevoer word.

Olietoets is baie nuttig om die toestand van die isolasie te bepaal en die olie wat op hierdie resultate gebaseer is, kan 'n instandhoudingsprogram vasstel.

Elektriese Transformators: Visuele Inspeksie

Die eenvoudigste van almal. Dit kan moontlike probleme openbaar wat nie deur diagnostiese toetse opgespoor kan word nie. 'N Standaard prosedure moet ingestel word om die visuele roetine toets uit te voer.