Finansiële en bemarkingsfunksies van eiendoms eiendomsbestuur

Wenke vir winsgewende eiendomsbestuurbegroting

Beleggingseiendom eienaars - veral eienaars van veelvuldige eiendomme of afwesige eienaars - vertrou die dag-tot-dag bestuur van hul beleggings aan eiendomsbestuursmaatskappye . In die meeste jurisdiksies moet eiendomsbestuursmaatskappye gelisensieer word en kan die eienaar van die besigheid vereis word om 'n eiendomsbestuursvergunning soortgelyk aan 'n eiendomsmakelaar te hê en die reëls van die staat se eiendomsraad te volg.

Eiendomsbestuurders het 'n verantwoordelikheid om uitgawes te balanseer sodat hul kliënte winste kan realiseer. Om hierdie rede stel eiendomsbestuurders gewoonlik begrotings voor wat daarop gemik is om die koste van die instandhouding en verbetering van hul kliënte se eiendomme te beraam. Die suksesvolste begrotings kom redelik naby aan die werklike uitgawes wat nodig is om 'n eiendom te bestuur.

Eiendomsbestuursbedrywighede

Die eiendoms eiendomsbestuursmaatskappy sal in oorleg met die eienaar gedetailleerde begrotings voorberei vir die daaglikse bedrywighede van die eiendom. Hierdie funksie behels aspekte van al die ander funksionele gebiede, aangesien dit fondse toeken vir hul prestasie. Nie net sal die inkomste uit huurgeld geskat word nie, maar 'n redelike skatting van uitgawes vir die ander drie funksionele gebiede moet gemaak word. Koste vir huurder dienste, herstelwerk en instandhouding, en administrasie moet nou benader word.

Kapitale uitgawes

Eiendomme wat in veroudering val, sal laer huurgeld ervaar en 'n minder aantreklike opbrengs op belegging as die eiendom verouder.

'N Langtermynbegroting vir kapitaalverbeterings moet ontwikkel word. Renovatie, verbouing en modernisering van toerusting sal help om huurinkomste in mededinging met nuwe eiendomme te handhaaf en te verhoog. Vir belastingdoeleindes kan kapitaalverbeterings gekapitaliseer word - wat beteken dat die koste oor die nuttige lewensduur van die verbetering versprei word - of ten volle in die jaar van die uitgawe afgetrek word.

Gekwalifiseerde rekenmeesters help tipies eiendomsbestuurders om te bepaal of sodanige uitgawes gekapitaliseer of ten volle afgetrek word. Sekere belastingvoordele kan voortspruit uit die finansiering van die verbeterings.

Bemarking en Advertering

Alhoewel die mond van mond nuwe huurders kan bring, sal effektiewe mededinging in die mark 'n bemarkingsplan en advertensiebegroting vereis. Konsekwentheid is baie belangrik in advertensies. Ontwikkel 'n begroting om gereelde periodieke advertensies te finansier in die media wat 'n bewese rekord het om huurders te genereer. 'N Advertensie- en bemarkingsbegroting moet ook die koste van die handhawing van aanlynlys insluit. Begroting vir verhoogde bemarking wanneer vakatures verhoog, is ook 'n omsigtige plan. Koördinerende verhoogde bemarking om vernuwing of verbeterings aan te kondig, is ook 'n goeie strategie.

Bring dit alles saam

Die eiendoms eiendomsbestuursmaatskappy is die agent van die eienaar en behoort nou saam met die eienaar te werk om huurinkomste en opbrengs op belegging vir die eiendom te maksimeer. Die eerste stap in die proses, en baie belangrik, is omvattende begrotings.

'N Deeglike kennis van mededingende eiendomme, hul vergelykende kenmerke en huurgeld is noodsaaklik. Beplan vir opknapping en verbeterings en hul befondsing.

Wees so akkuraat as moontlik om toekomstige bestuurskoste vir herstelwerk, instandhouding en administrasie te bepaal. Maksimum huurpryse in verhouding tot mededinging en huidige marktoestande. Hopelik, wanneer al hierdie dinge gedoen word, sal inkomste uitgawes oorskry, en jy sal 'n winsgewende eiendom vir die eienaars bestuur.