Skep 'n lisensiëringsooreenkoms om beide partye te bevoordeel

Wat is lisensiëring?

Die term "lisensie" het twee betekenisse: een in gemeen terme (byvoorbeeld 'n bestuurslisensie) en een in besigheid en handel. 'N Lisensie is eenvoudig 'n permit van 'n owerheid om iets te besit of te gebruik.

In besigheid word lisensies gewoonlik gegee deur 'n maatskappy wat regte wil gee aan 'n ander maatskappy in ruil vir betaling. Gewoonlik is hierdie regte om 'n bate te maak of te verkoop of te gebruik.

Enkele voorbeelde van lisensiëring:

Vir 'n maatskappy wat 'n goeie produk het, maar nie die vermoë om dit te vervaardig nie, is lisensiëring 'n goeie manier om daardie produk op die mark te kry. Entrepreneur sê dat, van die moontlike maniere om 'n produk te bemark, lisensiëring "die meeste moontlike opbrengs op belegging bied en die grootste kans op sukses het. "

Wat kan gelisensieer word?

Wat gelisensieer is, is tipies 'n besigheidsbate. Enige soort besigheidsbate mag gelisensieer word, maar 'n lisensie behels die meeste intellektuele eiendom , soos handelsmerke, kopiereg of patente.

Digitale bates soos programme en handelsmerke word dikwels gelisensieer.

Kopiereglisensies behels die reg om die kopieregbeskermde bate te reproduceer en te verkoop, insluitende afgeleide werke. Die reg om die werk in die openbaar uit te voer, kan gelisensieer word.

Patentlisensies behels die reg om die gepatenteerde produk te vervaardig, verkoop, gebruik, versprei en uitvoer.

Handelsmerk lisensies behels die reg om die handelsmerk op spesifieke items en op spesifieke maniere te gebruik.

Handelsgeheimsertifikate behels die reg om die handelsgeheim op spesifieke maniere, op spesifieke plekke en in bepaalde prosesse te gebruik.

Hier is 'n voorbeeld: Salvatore het 'n reeks t-hemde met 'n kenmerkende voorkoms wat hy handelsmerk het. Hy verkoop 'n lisensie om die t-hemde aan Carol te maak, wat hom 'n voorskot en tantieme betaal op grond van hoeveel t-hemde sy verkoop.

Wat is die verskil tussen franchising en lisensiëring?

'N Franchise is 'n spesifieke soort lisensie. 'N Franchise lisensie is

uitgereik aan iemand om 'n besigheid te bedryf met 'n gemeenskaplike handelsnaam, 'n algemene bedryfstelsel en die betaling van aanvanklike en / of lopende fooie.

As iemand 'n franchise het , kan daar 'n lisensiëringsooreenkoms in plek wees, en daar kan verskeie soorte lisensies binne die franchise wees. Byvoorbeeld, 'n McDonald se franchise kan lisensies insluit om die McDonald se logo op produkte en verpakking te gebruik, en 'n ander lisensie om sy gepatenteerde prosesse of produkbestanddele te maak.

Wat is 'n lisensie-ooreenkoms?

'N Lisensieooreenkoms is 'n besigheidskontrak tussen twee partye. Die lisensiehouer besit die bate wat gelisensieer is en die lisensiehouer koop die lisensie.

Die lisensiehouer betaal tantieme aan die eienaar in ruil vir die reg om die produk te verkoop of die tegnologie te gebruik.

Hoe werk 'n lisensiëringsooreenkoms?

Die lisensie behels gewoonlik verskeie faktore:

Exclusivity and Territory. Die lisensiehouer word die uitsluitlike reg verleen om die produk in 'n spesifieke gebied te maak en te verkoop. Die lisensiehouer stem in om niemand toe te laat om die produk in daardie gebied te verkoop nie. Hierdie deel van die ooreenkoms het gewoonlik 'n termyn daaraan verbonde.

Filiaal lisensiëring. Die lisensiehouer mag of mag nie die reg verleen word om iemand anders toe te laat om sy produkte te maak of te verkoop nie. Dit hang af van die spesifieke bepalings van die lisensie-ooreenkoms.

Betalings. Soos hierbo genoem, betaal die lisensiehouer tipies tantieme aan die lisensiegewer. Daar kan 'n aanvanklike voorskot teen tantième wees, en dan word voortgesette tantième gebaseer op verkope.

Tantieme kan betaal word op grond van 'n persentasie verkope of 'n vaste tarief. Oorweeg watter metode die beste is vir albei partye (en moenie inflasie en wisselkoerse vergeet nie).

Monitering en gehalteversekering. Om sy produk te beskerm, vereis die lisensiegewer spesifieke toetse en monitering van verkope. Die toetse kan 'n aanvanklike monster van die produk insluit om seker te maak dat die kwaliteit aanvaarbaar is. Die lisensiegewer mag periodieke kontrole van produkgehalte vereis. Daarbenewens het die lisensiehouer die reg om verkope te monitor, om seker te maak dat produkte nie te swaar verdiskonteer word nie en dat die kwaliteit hoog gehou word. Monitering kan ook insluit

Sub-ooreenkomste. Binne die lisensie-ooreenkoms, soos met ander vorme van kontrakte, kan daar sub-ooreenkomste wees. Byvoorbeeld, die lisensiehouer mag 'n nie-openbaarmakingsooreenkoms vereis om die lisensiehouer te hou om eiendomsprodukte of -prosesse vir ander te openbaar. Die lisensiehouer kan van die lisensiehouer vereis om 'n nie-mededingingsooreenkoms te teken om die lisensiehouer te hou om die ooreenkoms te verbreek deur iemand anders in staat te stel om die produk op die lisensiehouer se eksklusiewe gebied te verkoop.

Wat is 'n paar wenke om 'n lisensiëringsooreenkoms te skep?

Daar is beslis voordele om jou maatskappy se bates te lisensieer , maar wees seker dat jy hierdie faktore oorweeg om 'n lisensie-ooreenkoms te skep:

Vestig eienaarskap eerste. As jy 'n lisensie vir 'n produk verkoop of koop, maak seker dat die eienaarskap van daardie produk duidelik is. Byvoorbeeld, maak seker dat niemand anders die handelsmerk gebruik nie en kry die logo handelsmerk geregistreer voordat jy iemand soek om dit te maak.

Gee aandag aan definisies. Maak seker dat die produk of proses heeltemal en duidelik beskryf word, so daar is geen misverstand oor wat gelisensieer word nie.

Beskryf hoe tantième werk. Wat word betaal en wanneer? Wat gebeur as minimum verkope nie nagekom word nie? Is daar 'n voorskot op tantieme?

Verduidelik die proses van monitering en gehalteversekering . Daar moet 'n aanvanklike toetsmonster van die produk wees wat goedgekeur moet word voordat die produkte geskep kan word. Periodieke tjeks moet op produkgehalte gedoen word. Produkverkoopsmonitering moet uitgespel word. Wie bepaal produkprys? Mag produkte verdiskonteer word?

Kyk na die regering se regulasies. Afhangende van die tipe produk wat verkoop word en aan wie dit verkoop word, kan daar beperkings op die lisensiehouer wees. Byvoorbeeld, sommige produkte (soos wapens) mag nie in sekere lande verkoop word nie.

Doen die nodige omsigtigheid voor die ooreenkoms. Albei partye moet die ander party deeglik ondersoek. Kontroleer besigheidskrediet en bestuur hervat. Vra vir finansiële state. Besoek die ander maatskappy se kantore en vervaardigingsgeriewe. Laat geen klip onaangeraak nie.

Oorweeg ander " Wat- As . As jy met 'n prokureur werk om die kontrak te skryf, is dit 'n goeie idee om omstandighede wat later dalk 'n probleem is, te oorweeg. party kan nie sy verpligtinge nakom nie? Kan die lisensiegewer sy eienaarskap na 'n ander party oordra? Wat is die straf vir die oortreding van die kontrak?

Verstaan ​​belasting. Die tantieme wat deur die lisensiehouer betaal word, word as 'n besigheidskoste gereken. Die tantieme moet as inkomste aan die lisensiehouer getel word en op Form 1099-MISC gerapporteer word. Gaan met jou belastingprofessie oor die belastingeffekte van tantième.

Wat is ingesluit in 'n monster lisensie ooreenkoms?

Elke lisensie ooreenkoms is uniek, en hierdie ooreenkomste wissel per tipe (kopiereg, handelsmerk, patent, ens.). In die algemeen vind u hierdie afdelings in die meeste lisensie-ooreenkomste:

Onderwerp. 'N Gedetailleerde beskrywing van die produk of diens of handelsgeheim wat gelisensieer is. Hierdie deel kan patent-, kopiereg- of handelsmerknommer insluit.

Definisies. Terme en besonderhede word gedefinieer.

Doel. Die partye word genoem, met identifikasie, hierna die "Lisensiegewer" en "Lisensiehouer" of kort name genoem.

Lisensie. Die lisensie self word beskryf, met besonderhede oor die tydsperke (een jaar?), Omvang (VSA, wêreldwyd?) Van lisensie en aanspraak op eksklusiwiteit. Besonderhede oor wat die lisensiehouer met die lisensie kan doen (maak produkte wat dit gebruik, verkoop dit, sublisensieer dit, versprei en uitvoer, ens.).

Betaling. Besonderhede van betaling aan die lisensiegewer, insluitend of daar 'n basis of tantieme is, en die persentasies. Hoe en wanneer betalings gemaak word. Hoe verkope word geverifieer. Betalings indien daar 'n sublisensiehouer is. Lisensier se reg op 'n jaarlikse oudit en periodieke verifikasie van verkope.

Beperkings. Wat die lisensiehouer nie met die lisensie kan doen nie. Miskien kan die lisensiehouer dit nie onder 'n sekere prys of sublisensie verkoop nie of op sekere maniere of op sekere soorte produkte verkoop nie.

Begin en einde van ooreenkoms. Spell uit wanneer die ooreenkoms effektief is en wanneer dit eindig. Beskryf die moontlikheid van heronderhandeling en voortsetting van die ooreenkoms aan die einde van die kwartaal. Sluit omstandighede in wanneer die ooreenkoms voor die einde van die termyn kan eindig. Wat gebeur met die eienaarskap van die produk aan die einde (gewoonlik omskep dit terug na die eienaar)?

Nie-openbaarmakingsooreenkoms . Beide partye stem in om nie handelsgeheime bekend te maak nie.

Nie-mededingingsooreenkoms. Lisensiehouer stem in om niemand toe te laat om met die lisensie te kompeteer in die gebied en tydperk wat in die ooreenkoms aangewys is nie.

Jurisdiksie . Waar die saak moet getoets word (gewoonlik 'n Amerikaanse staat).

Geskilbeslegting Hoe word geskille vereffen? Is arbitrasie ' n vereiste?

Die Ooreenkoms voorberei

Kry 'n prokureur wat lisensie-ooreenkomste verstaan. Hierdie ooreenkomste is ingewikkeld en spesifiek. Die gebruik van 'n sjabloon wat jy op die internet kry, is nie die beste manier om hierdie ooreenkoms voor te berei nie. Baie prokureurs weet hoe om 'n algemene kontrak op te stel, maar hulle mag nie die besonderhede van lisensiëringsooreenkomste ken nie. 'N Prokureur vir intellektuele eiendom kan 'n goeie plek wees om te begin.