10 feite wat jy moet weet oor besigheidsbates

Depreciating Bates, Bate Rekords, Bates Bate, Bates verkoop

Besigheidsbates, of soos die IRS hulle noem, "eiendom" is items van waarde wat deur 'n besigheid besit word.

1. Bates word verskillend geklassifiseer, afhangende van hoe jy na hulle kyk, of wat na hulle kyk.

Die twee wydste kategorieë van besigheidsbates is bates wat tasbaar is en die wat nie. Bates kan werklik of tasbaar wees, soos 'n besigheidsmotor of toerusting. Hulle kan ook ontasbaar wees , soos intellektuele eiendom (handelsmerke, kopieregte, patente) of welwillendheid .

Vir rekeningkundige doeleindes word bates op die besigheidsbalansstaat getoon . Bates word gekategoriseer volgens hul likiditeit , wat 'n term is wat verband hou met die gemak om die bate na kontant oor te dra, omdat kontant die mees likiede bate is. Bedryfsbates , insluitende debiteure (bedrae verskuldig aan die besigheid) en voorraad, word die vinnigste omskep in kontant. Langtermynbates, soos eiendom en geboue, is minder likiede en minder maklik omskep in kontant.

Vir belastingdoeleindes onderskei die IRS tussen bates, afhangend van of dit afgeskryf kan word al dan nie . Dit is, as die koste van die bate oor die tyd versprei kan word. Eiendom (grond en geboue) kan nie afgeskryf word nie, terwyl persoonlike eiendom afgeskryf kan word. Die proses om uit te vind hoe om bates te deprecieer, word waardevermindering genoem.

Vir belastingdoeleindes by die verkoop van bates, belas die IRS die wins op die verkoop as 'n kapitaalwins , wat óf op kort termyn (indien die bate van 'n jaar of minder gehou word) óf op lang termyn.

2. Besigheidsbates word verskillend gewaardeer en waardes verander

Alle besigheidsbates het waarde, maar elke tipe besigheidsbate word verskillend gewaardeer en waarde kan verander, gebaseer op die omstandighede. Bates het verskillende waardes, afhangende van hoe en wanneer dit verkoop word. Die waarde van 'n bate wat in diens is, kan deur 'n waardeerder bepaal word, waardeur 'n waardeer word vir die doel om die bate as onderpand te gebruik of om waardeverminderingsaftrekkings te staaf.

As bates gelikwideer word (byvoorbeeld in 'n bankrotskap verkoop), is die likwidasie waarde aansienlik minder as die waarde indien dit verkoop word om skuld te vereffen. In ander voorbeeld stel die IRS spesifieke reëls vir die aanspraak op die waarde van bates vir rampverliesdoeleindes .

Bedryfsbateswaardes kan verander met ouderdom en veroudering, of net met marktoestande. Die billike markwaarde is die mees algemene metode om bates te waardeer. Besigheidsbates word dikwels beoordeel om hul waarde te bepaal.

3. Dit maak nie saak hoe jy die bate koop nie

Waarde of waardevermindering van 'n bate is nie verwant aan die manier waarop die bate gekoop is nie. Byvoorbeeld, 'n bate soos 'n maatskappyvoertuig wat met kontant gekoop word, word gewaardeer en afgeskryf dieselfde as 'n bate wat met 'n lening gekoop is.

4. Sommige bates kan afgeskryf word

Soos hierbo genoem, kan sommige bates afgeskryf word; Dit word afskryfbare bates genoem. Waardevermindering van bates is 'n belangrike boekhoudings- en belastingkonsep, aangesien waardevermindering 'n uitgawe is wat die waarde van 'n bate kan verlaag en versnelde depresiasie kan belastingvoordele meebring. Lees meer oor waardevermindering.

5. Dit is belangrik om uitstekende rekords te hou oor besigheidsbates

Dit is belangrik om uitstekende rekords te hou oor besigheidsbates, begin met die aankoop van die bate.

Sluit alle inligting oor batekoste, waardevermindering, herwinningswaarde, herstelwerk en instandhouding en enige aanslag van die bate in. Lees meer oor rekords vir besigheidsbates .

6. U moet die bate gebruik om waardevermindering en uitgawes te eis.

Die IRS vereis dat u die bate "in diens" plaas om uitgawes en waardeverminderingsaftrekkings te eis. 'N Onlangse belastinghof se mening (TC Memo 2011-214) het uiteengesit dat "in gebruik" die tyd is dat eiendom (dit is 'n bate) eerste deur die belastingpligtige geplaas word in 'n toestand of toestand van gereedheid en beskikbaarheid vir 'n spesifieke opdrag funksie, "soos in 'n handel of besigheid of vir die produksie van inkomste. In 'n ander belastinghofsaak ( TC Memo 2013-275 ) het 'n besigheidseienaar eenmalig 'n bate gebruik, op 30 Desember, dan nie weer tot Januarie tot 'n paar groot opknappings nie. was gemaak.

Die hof het bevind dat die bates nie vir gereelde gebruik beskikbaar was nie totdat die herstelwerk aangebring is. Dit was dus eers in Januarie tot in diens.

7. Winste op bateverkope is belasbaar as kapitaalwins

As u sekere bates verkoop ('kapitaalbates' genoem) vir 'n wins, moet u kapitaalwinsbelasting op daardie wins betaal. Dit is nog 'n rede om uitstekende rekords te hou oor batekoste, sodat u die wins kan verlaag. As die bate binne 18 maande na aankoop verkoop is, is die kapitaalwins op kort termyn; Andersins moet jy die langtermyn-kapitaalwinskoers betaal. Lees meer oor kapitaalwins, insluitende kapitaalwinsbelastingkoerse.

8. Sommige bates kan gekapitaliseer word

Jy kan ' n bate kapitaliseer deur dit van 'n onkoste na 'n bate te verander. Byvoorbeeld, sommige opstartkoste word as langtermynkoste beskou en kan gekapitaliseer word. Dit versprei die uitgawe oor meer as een jaar.

9. Bates kan as kollateraal gebruik word vir 'n besigheidslening .

As u gevra word om 'n bate as sekuriteit vir 'n besigheidslening op te stel, word 'n lien teen die bate geplaas. Die retensiereg gee die retensier eerste reg op die bate en vereis dat die lening afbetaal word voordat jy die bate kan verkoop en jou geld daaruit kan kry.

10. Bateverhoudings kan gebruik word om maatskappy winsgewendheid te toon.

Hoe 'n maatskappy sy bates gebruik om inkomste te genereer, kan sy winsgewendheid toon. 'N finansiële verhouding genoem netto opbrengs op bates is 'n goeie mate van hoe die maatskappy sy bates aan die werk stel. Lees meer oor winsgewendheidsmaatreëls en ander finansiële verhoudings op die Business Finance GuideSite.