Home Based Business Deduction Limits Met 'n Belastingverlies

Sake-eienaars wat van die huis af werk, kan beide direkte koste vir die tuisondernemings en indirekte koste aftrek indien die onderneming 'n wins vir die jaar het, maar sommige van hierdie kostes is beperk indien die besigheid 'n belastingverlies vir die jaar het. Eerstens 'n verduideliking van hierdie aftrekkings, dan 'n proses om te volg vir die berekening van aftrekkings indien die besigheid geld verloor.

Voordat jy begin om koste af te trek

Voordat ons hierdie kostes inhaal, is daar basiese vereistes vir die aftrekking van enige koste vir 'n huisbesigheidspasie.

Die ruimte waarop u u aftrekkings baseer, moet beide (a) gereeld en (b) uitsluitlik vir besigheidsdoeleindes gebruik word, en dit moet u hoofkantoor wees.

Direkte en Indirekte Tuisbesigheidskoste

Eerstens moet jy die persentasie van jou huis se vierkante beeldmateriaal bereken wat gereeld en uitsluitlik deur jou besigheid gebruik word. Dit kan dalk een of meer kamers of 'n gedeelte van 'n kamer wees. Om hierdie berekening te doen, meet die vierkante beeldmateriaal van die besigheidsgebruiksgebied en verdeel dit dan volgens die totale vierkante beeldmateriaal van die huis. Byvoorbeeld, as jou tuiskantoor 200 vierkante voet is en jou huis se vierkantige beeldmateriaal 1600 vierkante voet is, is die persentasie besigheidsgebruik 12,5%.

Direkte koste

Voeg dan die bedrae op wat u op hierdie gedeelte van u huis bestee, as direkte koste. Direkte koste is dié wat direk verband hou met die besigheidsgedeelte van u huis wat u opsy gesit het en gebruik word vir berekeninge. Dit kan dalk verf, plakpapier of nuwe matte insluit.

As jy byvoorbeeld die kamer waar jy jou besigheidskantoor het, bedek en slegs 'n gedeelte van die kamer vir besigheidsdoeleindes gebruik word, moet jy die koste van die matte op 'n persentasie basis toeken, afhangende van watter persentasie Die kamer word vir besigheid gebruik (dit verskil van die persentasie berekening hierbo).

Indirekte koste

Voeg die indirekte koste vir jou tuisonderneming op, dit wil sê die tuisuitgawes wat toegeken kan word aan persoonlike uitgawes en tuisondernemings. Hierdie indirekte koste sal insluit nutsdienste, huiseienaar se versekering, algemene huisherstelwerk. Die besigheidsgedeelte van hierdie indirekte uitgawes sal die persentasie van die huis wees wat gereeld en uitsluitlik vir besigheid gebruik word.

Lees meer oor direkte en indirekte huishoudelike uitgawes.

Aftrekkingsperke vir besigheidsverlies

As u besigheid verlies het of indien u besigheidsinkomste minder is as u huisbedrafsaftrekkings, is u tuisondernemingsaftrekkings beperk:

U aftrekking vir huishoudelike uitgawes wat andersins nie aftrekbaar sou wees nie (dit wil sê persoonlike uitgawes soos versekering, nutsdienste en huishoudelike waardevermindering) is beperk tot die bruto inkomste uit die besigheidsgebruik van u woning minus die som van:

Carryover Uitgawes

As u aftrekkings groter is as die toelaatbare aftrekkings vir hierdie jaar, kan u die oortollige aftrekkings na volgende jaar oor bring.

Maar die aftrekkings vir volgende jaar is steeds onderhewig aan die limiet.

Berekening van huishoudelike aftrekkings

Om u tuisondernemingsaftrekkings te bereken, gebruik Vorm 8829 . Hierdie vorm loop u deur die aftrekkingsproses, insluitend die beperkings tot die aftrekkings. Die totale aftrekking van Vorm 8829 is ingesluit in u Bylae C vir eenmansaakinkomste. Die totale toelaatbare koste vir besigheidsgebruik van u huis word ingevul op Lyn 30 van Bylae C.