Banktermynlenings vir kleinsakeondernemings

Tipes lenings en terugbetalingsvoorwaardes

'N Basiese kommersiële banklening word 'n banklening of 'n kommersiële lening genoem. 'N Banklening het 'n bepaalde termyn of lengte van volwassenheid en gewoonlik 'n vaste rentekoers .

Die terugbetaling van die hoof van banklenings word gewoonlik geamortiseer , wat beteken dat die prinsipaal en rente opgestel word as gelyke periodieke betalings wat ontwerp is om die lening in die vasgestelde tydperk af te betaal.

In die verlede het klein besighede geleef en gesterf op grond van banklenings, hul primêre bron van klein besigheidsfinansiering.

Gedurende die Groot Resessie van 2008 het dit ietwat verander namate banke meer geneig geword het om te leen en klein ondernemings moes begin kyk na alternatiewe finansieringsbronne.

Tipes Bankleninglenings

Die American Bankers Association erken gewoonlik twee soorte banklenings. Die eerste is die intermediêre termynlening wat gewoonlik 'n volwassenheid van een tot drie jaar het. Dit word dikwels gebruik om bedryfskapitaalbehoeftes te finansier. Bedryfskapitaal verwys na die daaglikse bedryfsfondse wat klein sake-eienaars nodig het om hul besighede te bedryf.

Bedryfskapitaallenings kan egter korttermynlenings wees en dikwels is. Maatskappye wil dikwels die termyne van hul lenings ooreenstem met die lewens van hul bates en verkies korttermynlenings. In werklikheid is banklenings wel korttermyn, maar omdat hulle oor en oor hernu word, word hulle tussen- of langertermynlenings.

Intermediêre Banklenings

Tussentydse banklenings kan ook gebruik word om bates te finansier soos masjinerie wat 'n lewe van ongeveer een tot drie jaar het, soos rekenaartoerusting of ander klein masjinerie of toerusting.

Terugbetaling van die intermediêre termynlening is gewoonlik gekoppel aan die lewe van die toerusting of die tyd waarvoor u die bedryfskapitaal benodig.

Intermediêre termynleningsooreenkomste het dikwels beperkende verbonde wat deur die bank ingestel is. Beperkende verbande beperk bestuursbedrywighede gedurende die leeftyd van die lening.

Hulle verseker dat bestuur die lening sal terugbetaal voordat bonusse, dividende en ander opsionele betalings betaal word.

Langtermynleninglenings

Banke bied selde langtermynfinansiering aan klein ondernemings. Wanneer hulle dit doen, is dit gewoonlik vir die aankoop van vaste eiendom, 'n groot besigheidsfasiliteit of groot toerusting. Die bank sal slegs 65% - 80% van die waarde van die bate wat die onderneming koop, leen en die bate dien as sekuriteit vir die lening.

Ander faktore wat klein ondernemings met bankleningooreenkomste moet hanteer, is rentekoerse , kredietwaardigheid , regstellende en negatiewe verbonde, kollaterale , fooie en voorskotregte. Kredietwaardigheid het besonder belangrik geword sedert die Groot Resessie van 2008.

Bankiers verkies selflenende lenings waar die gebruik van die leningsgeld 'n outomatiese terugbetalingskema verseker. Die meeste termynlenings is in bedrae van $ 25,000 of meer. Baie het vaste rentekoerse en 'n vaste vervaldatum. Betalingskedules wissel. Termynlenings kan maandeliks, kwartaalliks of jaarliks ​​betaal word. Sommige kan 'n ballon betaling hê aan die einde van die lening. 'N Ballonlening is wanneer die som van skoolhoof en rente nie ten volle oor die termyn geamortiseer word nie, dikwels om die periodieke betalings so laag as moontlik te hou.

Dus, die oorblywende som, gewoonlik skoolhoof, is aan die einde van die kwartaal verskuldig.