Leer oor langtermyn- en intermediêre-termynlenings

Skuldfinansiering vir u besigheid vir kapitaalbehoeftes

Almal, behalwe die kleinste ondernemings, kan beide skuld- en ekwiteitsfinansiering gebruik om hul besigheid te finansier. Banklenings deur kommersiële banke is die mees algemene manier om skuldfinansiering te bekom. Besighede het behoeftes vir korttermynlenings , intermediêre lenings en langtermynlenings. Hierdie artikel sal fokus op beide langtermyn-besigheidslenings en intermediêre besigheidslenings en hoekom klein ondernemings benodig en langtermyn-besigheidslenings in hul besighede gebruik.

Termynlenings het verskillende volwassenes, maar ook verskillende doeleindes.

Langtermynlenings

Banktermynlenings dra gewoonlik vaste termyne en rentekoerse, sowel as 'n maandelikse of kwartaallikse terugbetalingskedule. Die langtermynlening het gewoonlik 'n looptyd van 3-10 jaar, hoewel langtermynlenings tot soveel as 20 jaar kan strek, afhangende van die doel daarvan.

Langtermynlenings word altyd ondersteun deur 'n maatskappy se kollaterale , gewoonlik in die vorm van die maatskappy se bates. Die leningskontrakte bevat gewoonlik beperkende verbonde wat uiteensit wat die maatskappy gedurende die termyn van die lening finansieel kan en nie kan doen nie.

Byvoorbeeld, die bank kan spesifiseer dat die maatskappy nie meer skuld kan aangaan gedurende die langtermynlening nie. Langtermynlenings word gewoonlik terugbetaal deur die maatskappy se kontantvloei oor die leeftyd van die lening of deur 'n sekere persentasie winste wat vir hierdie doel ter syde gestel word.

Die doel van langtermynlenings

Besighede moet oor die algemeen die reël volg om die lengte van hul finansiering aan die lewe van die bate wat hulle finansier, te bind.

Dus, as 'n onderneming 'n groot kapitaalverbetering moet maak, soos die aankoop van toerusting vir hul vervaardigingsproses wat 10 jaar duur, sal 'n langtermyn-besigheidslening die toepaslike tipe finansiering wees. 'N Korttermyn-besigheidslening sal nie in hierdie geval toepaslik wees nie. As 'n onderneming kapitaaluitrusting, geboue, ander besighede moet koop of bouprojekte onderneem, is 'n langtermynlening die pad om te gaan.

Verkryging van 'n langtermyn-besigheidslening

Langtermynleninglenings is moeilik vir beginnende ondernemings om te bekom. Gewoonlik word slegs gevestigde besighede met 'n paar jaar van finansiële sukses goedgekeur vir langtermynlenings. Die besigheid moet hul sakeplan en verskeie jare historiese finansiële state opstel om 'n langtermynlening te verseker.

Daarbenewens moet dit voorspelde finansiële state opstel om te bewys dat die lening terugbetaal kan word. Voordat 'n klein onderneming 'n langtermynlening verlang, moet hulle altyd die koste van die lening vergelyk met die koste om die bate te finansier wat hulle wil finansier. Die rentekoerse op 'n langtermynlening is gewoonlik 'n paar punte laer as die rentekoerse op 'n korttermynlening in 'n normale ekonomie.

As jy bewus is van die primêre rentekoers , kan jy 'n paar punte daaraan byvoeg en iets naby die rentekoers wat die bank op jou lening sal hef, sal opkom. Daardie paar punte sal weerspieël hoe riskant hulle voel dat jou maatskappy is. Hoe riskanter jou maatskappy is, hoe meer punte sal hulle by die prima rentekoers voeg. By die beoordeling van die risiko van u maatskappy sal banke kyk na die 5C's van die kredietwaardigheid van u onderneming.

Verkryging van 'n Langtermynlening

Die gemak van die verkryging van 'n langtermynlening hang af van baie faktore, insluitend die bank wat jy gekies het om sake te doen met die finansiële sterkte van jou onderneming en die gesondheid van die ekonomie.

Tydens die Groot Resessie is krediet baie streng en lenings is nie maklik om te kom nie.

Hoeveel jy kan verkry deur middel van 'n langtermynlenings

Langtermynlenings begin gewoonlik teen $ 25,000 en styg tot $ 200,000. Hoe meer geld jy nodig het, hoe strenger word die goedkeuringsproses.

Hoe 'n Intermediêre Termynlening verskil van 'n Langtermynlening

Intermediêre-termynlenings het gewoonlik 'n termyn tot volwassenheid van 1-3 jaar. Hulle word gebruik om bates te finansier wat nie langtermyn van aard is nie, soos rekenaarstelsels wat slegs sowat 3 jaar 'n ekonomiese lewe kan hê. Betalings word maandeliks of kwartaalliks aan die bank gedoen. Die goedkeuringsproses vir 'n intermediêre termynlening is amper so streng soos vir 'n langtermynlening.