Aanspreeklikheid Aftrekkings en Selfversekerde Retensies

Baie kommersiële aanspreeklikheidsbeleid sluit in 'n aftrekbare of 'n selfversekerde behoud. Albei is tipes selfversekering . Hulle dra sommige van die risiko's van verliese oor wat die versekeraar terug aan die polishouer oorgeneem het.

Verpligtend of Opsioneel

'N Aftrekbare of SIR mag in 'n polis geïnkorporeer word of by wyse van 'n endossement bygevoeg word. Dit kan verpligtend wees (vereis deur die versekeraar) of opsioneel. 'N Versekeraar kan nie bereid wees om 'n sekere dekking te bied sonder 'n aftrekbare of SIR nie.

'N Voorbeeld is 'n kommersiële sambreelbeleid . Paraplu's wat deur baie versekeraars aangebied word, sluit in 'n SIR. As u 'n polis wil koop, moet u die SIR aanvaar.

'N Aftrekbare of SIR kan ook benodig word indien u maatskappy 'n swak verliesrekord het of betrokke is by 'n gevaarlike beroep . Byvoorbeeld, algemene aanspreeklikheidsbeleid wat aan dakkontrakteurs verkoop word, sluit dikwels 'n verpligte aftrekbaar op skade aan eiendom in.

In sommige gevalle kan 'n aftrekbare of SIR beskikbaar wees as 'n opsie om u premie te verlaag . Aftrekkings word gebruik vir hierdie doel in werkersvergoedingversekering . SIR's word dikwels in algemene aanspreeklikheidsversekering gebruik. Baie groot besighede spaar geld op hul aanspreeklikheidspremie deur 'n beleid te kies met 'n SIR van $ 100,000 of meer.

Terwyl 'n aftrekbare en 'n SIR soortgelyke doeleindes dien, het hulle enkele belangrike verskille. Dit word hieronder uiteengesit.

aftrekbaar

Een kenmerkend kenmerk van 'n aftrekbare is dat dit die hoeveelheid versekering wat beskikbaar is, verminder.

Veronderstel byvoorbeeld dat u algemene aanspreeklikheidsbeleid 'n $ 5,000 aftrekbaar op eiendomsskadeverlies insluit . Jou elke voorkomslimiet is $ 500,000. U veroorsaak per ongeluk 'n massiewe brand wat 'n eis van $ 505,000 tot gevolg het. Jou versekeraar betaal $ 495,000 ($ 500,000 limiet minus die $ 5.000 aftrekbaar).

U is verantwoordelik vir die $ 5.000 aftrekbare plus die $ 5.000 in skade wat die limiet oorskry. Omdat die aftrekbaar van die limiet afgetrek word, is die totale limiet nie beskikbaar om die verlies te dek nie.

Wanneer dit in 'n aanspreeklikheidsbeleid ingesluit word, is 'n aftrekbaar slegs van toepassing op skadevergoeding. Die versekeraar hanteer jou verdediging en betaal alle eise uitgawes. Hierdie uitgawes is nie onderhewig aan die aftrekbaar nie. Veronderstel in die voorbeeld hierbo beskryf dat u aanspreeklikheidsversekeraar $ 50,000 in regskoste betaal om u eiendomsskade-eis te vereffen. Die regskoste sal nie in die aftrekbaar ingesluit word nie. U versekeraar betaal hulle as aanvullende betalings bykomend tot die $ 495,000 in skadevergoeding.

Selfversekerde Retensie

In teenstelling met 'n aftrekbare, verminder 'n selfversekerde retensie nie jou versekeringsperk nie. Sodra jou SIR tevrede is, is die hele perk beskikbaar om eise te dek. SIR's word dikwels in foute en weglatings (professionele aanspreeklikheid) beleide gevind.

Veronderstel in die vorige voorbeeld dat u algemene aanspreeklikheidsbeleid 'n $ 5,000 SIR in plaas van 'n aftrekbaar op eiendomsskade-eise insluit. U polislimiet en die bedrag van die eis is dieselfde as hierbo. In hierdie geval betaal u die eerste $ 5.000 in skade (u SIR) en u versekeraar betaal die oorblywende $ 500,000 (die polisgrens).

Die SIR verminder jou limiet nie.

'N SIR mag slegs aansoek doen om skadevergoeding of skadevergoeding en eise. Wanneer eisuitgawes ingesluit word, moet u polis spesifiseer of u of u versekeraar verantwoordelik is vir die hantering van eise. Tipies sal u versekeraar die eis bestuur en u dan vir u gedeelte van die eisuitgawes (u retensiebedrag) faktuur. Sommige beleide kan meld dat u verantwoordelik is vir die hantering van eise totdat u SIR uitgeput is.

Terminologie nie presies nie

Die terme aftrekbaar en selfversekerde behoud word nie altyd konsekwent gebruik nie. 'N Polis kan 'n "aftrekbare" bevat wat as 'n SIR optree. Die omgekeerde is ook waar. Dit is dus belangrik om u beleid noukeurig te lees. As u nie verstaan ​​hoe 'n aftrekbare of SIR u dekking beïnvloed nie, vra u agent of makelaar om hulp.