Wat kan gedoen word om mynongelukke te voorkom?

Opleiding is die sleutel

As gevolg van die unieke gevare in mynboubedrywighede, benodig werkers uitgebreide veiligheidsopleiding. Verpligte en opsionele opleidings is wyd beskikbaar vir mynwerkers, wat die veiligheidsnorme van hierdie bedryf vinnig verhoog.

Die meeste mynlande vereis dat elke myn 'n goedgekeurde werkersopleidingsprogram in gesondheids- en veiligheidskwessies het. Elke plan moet 'n sekere aantal ure van basiese veiligheidsopleiding vir nuwe mynwerkers met geen ondervinding insluit nie.

Benewens die nuwe mynwerkeropleiding, moet elke mynwerker elke jaar gereelde opknappingsveiligheidsopleiding ontvang, en mynwerkers wat aan nuwe werksgeleenthede toegewys is, moet veiligheidsopleiding ontvang met betrekking tot hul nuwe taak.

Steeds meer, myne gebruik meer hoëtegnologie gereedskap vir mynwerker opleiding, soos masjinerie simulators en virtuele realiteit simulators. Deur werklike myntoestande en noodgevalle te simuleer, is mynwerkers beter voorberei en maatskappye kan onmiddellik 'n mynwerker se vordering en vaardighede assesseer.

Mense in beheer van die ontploffing bedryf spesifieke opleiding en moet gelisensieer word vir die gebruik van plofstowwe en inisiasiestelsels. Die meeste mynlande het 'n spesifieke opknappingsveiligheidsopleiding opgestel vir ervare ontploffers om vinnige veranderende wetgewing (veral na 9/11) en die nuwe tegnologiese tendense te integreer.

Veiligheidswetgewing

Gemeenskaplike pogings van regerings, mynoperateurs, arbeid, professionele organisasies en die akademie sal waarskynlik in die meeste mynlande die reël wees om aktuele doeltreffende veiligheidswetgewing en harmonisering van praktyke te bevorder.

Tog het internasionale mynbougroepe ontwikkelings- en produksie- en veiligheidstandaarde ontwikkel wat in hul myne geïmplementeer word, ongeag die lande waar hulle bedryf word. Aangesien dit korporatiewe standaarde is wat deur genoteerde groepe aangeneem word, is hierdie standaarde en voorskrifte waarskynlik baie meer beskermend as baie plaaslike regulasies.

Tegnologie Standaard

Die bekendstelling van nuwe tegnologie het voortdurend bygedra tot die vermindering van die beserings en sterftesyfer in die mynbedryf. Die groter voorkoms van mynongelukke in ontwikkelende lande en in onwettige mynboubedrywighede het direk verband met 'n gebrek aan moderne tegnologie, veral ten opsigte van:

Vryheid van die Pers en Openbare Bekommernis

Om 'n ongeluk van die publiek maklik te verberg, gee geen aansporing aan plaaslike operateurs om die gesondheids- en veiligheidstandaarde in hul bedrywighede te verbeter nie. Vryheid van die pers, vakbonde en nie-regeringsorganisasies speel 'n sleutelrol in die vermindering van mynongelukke.

Openbare bekommernis oor my ongelukke het reeds gelei tot die verloop van strenger veiligheidswetgewing, verbeterde opleidingsmetodologie, veiliger praktyke en tegnologie.