'N Inleiding tot vaste afvalbestuur

Geïntegreerde Benadering wat benodig word vir suksesvolle afleiding en herwinning

Wat is vaste afval?

Voordat ons vaste afvalbestuur instel, begin ons met 'n bespreking van die materiaal wat bestuur word - vaste afval. Vaste afval verwys na die omvang van vullis wat voortspruit uit dierlike en menslike aktiwiteite wat as ongewenste en nutteloos weggegooi word. Vaste afval word gegenereer uit industriële, residensiële en kommersiële aktiwiteite in 'n gegewe gebied, en kan op verskeie maniere hanteer word .

As sodanig word stortplaatsen tipies geklassifiseer as sanitêre, munisipale, konstruksie- en sloop- of industriële afvalsterreine. Afval kan gekategoriseer word op grond van materiaal, soos plastiek, papier, glas, metaal en organiese afval. Kategorisering kan ook gebaseer wees op gevaarpotensiaal, insluitende radioaktiewe, vlambare, aansteeklike, giftige of nie-giftige. Kategorieë mag ook betrekking hê op die oorsprong van afval, soos industriële, huishoudelike, kommersiële, institusionele of konstruksie en sloping.

Ongeag die oorsprong, inhoud of gevaarpotensiaal, moet vaste afval sistematies bestuur word om omgewingspraktyke te verseker. Aangesien vaste afvalbestuur 'n kritieke aspek van omgewingshigiëne is, moet dit in die omgewingsbeplanning opgeneem word.

Wat is vaste afvalbestuur?

Vaste afvalbestuur word gedefinieer as die dissipline wat geassosieer word met die beheer van die opwekking, berging, versameling, vervoer of oordrag, verwerking en wegdoening van vaste afvalstowwe op 'n manier wat die beste in die omvang van openbare gesondheid, bewaring, ekonomie, estetiese, ingenieurswese en ander omgewingsoorwegings.

In sy omvang sluit in vaste afvalbestuur beplanning, administratiewe, finansiële, ingenieurswese en regsfunksies. Oplossings kan komplekse interdissiplinêre verhoudings insluit onder gebiede soos openbare gesondheid, stads- en streekbeplanning, politieke wetenskap, geografie, sosiologie, ekonomie, kommunikasie en bewaring, demografie, ingenieurswese en materiaalkunde.

Vaste afvalbestuurspraktyke kan verskil vir residensiële en industriële produsente, vir stedelike en landelike gebiede, en vir ontwikkelde en ontwikkelende lande. Die administrasie van nie-gevaarlike afval in metropolitaanse gebiede is die taak van plaaslike owerhede. Aan die ander kant is die bestuur van gevaarlike afvalstowwe tipies die werk van die kragopwekker, onderhewig aan plaaslike, nasionale en selfs internasionale owerhede.

Doelwitte van Afvalbestuur

Die primêre doel van vaste afvalbestuur is die vermindering en uitskakeling van afvalstowwe van afvalstowwe op menslike gesondheid en omgewing om ekonomiese ontwikkeling en beter lewenskwaliteit te ondersteun.

6 Funksionele Elemente van die Afvalbestuurstelsel

Daar is ses funksionele komponente van die afvalbestuurstelsel soos hieronder uiteengesit:

  1. Afvalopwekking verwys na aktiwiteite wat betrokke is by die identifisering van materiaal wat nie meer bruikbaar is nie en ook vir sistematiese verwydering of weggewerp word.
  2. Behandeling, opberging en verwerking op die terrein is die aktiwiteite op die punt van afvalopwekking wat makliker versameling fasiliteer. Byvoorbeeld, afvalbakke word geplaas by die terreine wat voldoende afval oplewer.
  3. Afvalverpakkings, ' n belangrike fase van afvalbestuur, sluit in aktiwiteite soos die storting van afvalversamelingbakke, die versameling van afval uit die houers en die ophoping van afval in die plek waar die versamelvoertuie leeggemaak word. Alhoewel die versamelfase vervoer behels, is dit gewoonlik nie die hoofstadium van afvalvervoer nie.
  1. Oordrag en vervoer van afval is die aktiwiteite wat betrokke is by die vervoer van afval van die plaaslike afvalversamelingsplekke na die afvalverwyderingsterrein in groot afvalvervoervoertuie.
  2. Afvalverwerking en herstel verwys na die fasiliteite, toerusting en tegnieke wat gebruik word om herbruikbare of herwinbare materiaal van die afvalstroom te verhaal en die doeltreffendheid van ander funksionele elemente van afvalbestuur te verbeter.
  3. Beskikking is die finale stadium van afvalbestuur. Dit behels die aktiwiteite wat gemik is op die sistematiese verwydering van afvalstowwe in plekke soos stortplaatsen of afval-energie-installasies .

Geïntegreerde Vaste Afvalbestuur (ISWM)

ISWM is 'n toenemend belangrike term op die gebied van afvalbestuur. Dit verwys na die keuse en gebruik van toepaslike bestuursprogramme, tegnologieë en tegnieke om spesifieke doelwitte en doelwitte vir afvalbestuur te bereik.

Die Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) verklaar dat ISWA bestaan ​​uit afvalbronreduksie, herwinning, afvalverbranding en stortingsterreine. Hierdie aktiwiteite kan op interaktiewe of hiërargiese wyse gedoen word.