Hoe die historiese koste-beginsel jou besigheidsrekeningkunde beïnvloed

Historiese koste teen billike markwaarde en Mark-to-Market

Die historiese kostebeginsel is een van die basiese beginsels van sakeboekhouding. Eintlik sê die historiese kostebeginsel dat jy 'n bate op sy koste opneem wanneer dit aangekoop word.

Hoe die historiese koste-beginsel werk

'N Bedryfsbate is iets van waarde wat jy vir jou besigheid koop. Met 'n paar uitsonderings (kontant, debiteure en voorbetalings) word alle ander besigheidsbates aangeteken volgens die historiese kostebeginsel.

Hierdie bates kan enigiets wees van voorrade en rekenaardrukkers na voertuie, grond en geboue.

Wanneer u besigheid een van hierdie bates koop, word dit aangeteken teen wat u daarvoor betaal het (koste, of historiese koste). Hierdie koste word op die balansstaat aangeteken , 'n finansiële staat wat alle bates, laste en eienaarsbelang (eienaarskap) op 'n sekere tydstip opsom. Die oorspronklike koste kan alles insluit wat die koste insluit, insluitende gestuur- en afleweringsfooie, opstelling en opleiding (byvoorbeeld op 'n rekenaarstelsel). Die historiese koste word onder die batekolom op die balansstaat aangeteken, en dit verander nie so lank as wat die bate deur die maatskappy besit word nie.

Die koste van ontasbare bates , soos kopieregte, patente en handelsmerke, word aangeteken as die koste van die bateproduksie. Byvoorbeeld, die koste wat jy betaal het vir iemand om 'n handelsmerk vir jou besigheid te skep, bygevoeg aan die koste om 'n prokureur te registreer, is die handelsmerk , sou groot dele van die koste van daardie handelsmerk wees.

Wat as die koste verander?

Die historiese kostebeginsel erken veranderinge in waarde aan bates deur 'n waardevermindering op te neem as gevolg van veroudering, fisiese agteruitgang en ander oorsake. Hierdie afname word aangeteken deur waardevermindering (vir fisiese bates) of amortisasie (vir ontasbare bates).

Grond deprecieer nie, dus bly die waarde daarvan dieselfde.

Meubels en toebehore $ 10,000
Minder Opgehoopte Waardevermindering $ 1400
Boekwaarde: Meubels en Toebehore $ 8600

Hoe is die boekwaarde van 'n bate wat verband hou met historiese koste?

Die boekwaarde van 'n bate is die huidige waarde op die balansstaat. Boekwaarde word bereken deur waardevermindering of afskrywing van die oorspronklike koste van daardie bate af te trek.

Maar moenie boekwaarde verwar met 'n bedrag waarvoor u 'n bate kan verkoop nie. Die verkoopsprys van 'n bate hang af van baie faktore wat nie verband hou met die boekwaarde nie. Byvoorbeeld, as u besigheidsvoertuig in 'n ongeluk was en u dit wil verkoop, sou die toestand byna seker nie ooreenstem met die boekwaarde nie.

Wanneer u 'n besigheid koop of verkoop, is dit goed om te weet dat die waarde wat u in die besigheid sien, aangeteken word aan sommige ooreengekome standaard. Natuurlik wil jy steeds die besigheid en sy bates beoordeel om seker te maak dat die werklike waarde ooreenstem met die boekwaarde.

Hoekom is die historiese koste-beginsel belangrik?

Hierdie kostebeginsel is een van die vier basiese finansiële verslagdoeningsbeginsels wat deur alle rekeningkundige professionele persone en ondernemings gebruik word. Die feit dat almal dieselfde stelsel gebruik, maak dit makliker vir almal om die presiese waarde van 'n besigheid en sy bates te ken.

Deur historiese koste te gebruik beteken niemand om te raai teen die oorspronklike koste nie en om koste te verlaag. Aangesien die oorspronklike koste nie verander nie en metodes van waardevermindering standaard is, is dit maklik om te sien wat die huidige waarde van elke kategorie bate op een slag is.

Hoe is historiese koste verskil van markwaarde?

Sommige bates word op 'n ander manier as historiese koste aangeteken, omdat hul waarde gereeld verander. Hierdie bates sluit in bemarkbare effekte (aandele, effekte en ander effekte). Aangesien hierdie bates gereeld gekoop en verkoop word, hang die verkoopprys van hierdie bates af van hul waarde op die oomblik dat hulle verkoop word, en hulle word teen markprys gewaardeer. Hierdie rekeningkundige metode word mark-tot-mark, of billike waarde, rekeningkunde genoem.

Markwaarde-rekeningkunde laat 'n onderneming regstellings ter waarde van sekere soorte bates maak deur die waarde van hierdie bates te beraam gebaseer op wat hulle dink die prys is op die huidige tyd.

Hierdie skatting verander die waarde van 'n maatskappy. Aan die positiewe kant kan die markwaarde die waarde van 'n maatskappy meer akkuraat voorstel. Maar dit kan ook die maatskappy se waarde verkeerd verteenwoordig en die maatskappy se kredietwaardigheid ondermyn. Soos TheBalance noem,

Die toepassing van punt tot markrekeningkunde op effektevoorrade of die openbare verhandelde skuld van 'n maatskappy is die mees akkurate wanneer die betrokke effekte verhandel word in hoogs likiede openbare effekmarkte ....

Omdat die meeste besigheidsbates gewaardeer word teen historiese koste, kan u help wanneer u na 'n besigheidsbalansstaat of op u eie maatskappy se waardasie kyk .