COBRA voordele vir beëindigde werknemers

Wat is COBRA?

Baie het gehoor van COBRA, maar nie almal verstaan ​​wat dit is of hoe dit werk nie. So, wat is COBRA?

"COBRA" staan ​​vir die Konsolidasie Omnibus Begrotingsversoening Wet van 1985, en spesifiek op Titel X van die Wet. Titel X bevat bepalings om gesondheidsversekeringsdekking vir lede van die maatskappy se gesondheidsplanne voort te sit wat hul versekering verloor het weens 'n "kwalifiserende gebeurtenis."

Die wet bepaal dat indien 'n werkgewer 'n belastingaftrekking vir gesondheidsversekeringspryse wil neem, dit werknemers moet toelaat wat deur die plan gedek is om dekking vir die werknemer se koste teen die groepkoers vir 'n tydperk te behou.

Wat is COBRA Kwalifisering?

'N Werknemer moet aan sekere vereistes voldoen om vir COBRA voordele te kwalifiseer:

Werkgewerverantwoordelikhede

Enkele voorbeelde

Sommige nadele

Kwalifikasie vir COBRA sal jou gesondheidsdekking vir 'n tydperk in plek hou, maar COBRA sal waarskynlik jou meer kos as wat jy vir dekking betaal het terwyl jy in diens was. Jou werkgewer het waarskynlik 'n gedeelte van jou premies betaal as 'n voordeel van indiensneming en hoef dit nie meer te doen as jy COBRA dekking na beëindiging kies nie.

Die volle koste van dekking sal vir u val. Die Amerikaanse Departement van Arbeid stel voor om ander dekkingopsies te ondersoek en koste te vergelyk. Moenie by COBRA spring nie, bloot omdat dit beskikbaar is en jy kwalifiseer. Jy kan dalk goedkoper dekking elders vind.

COBRA duur slegs vir 'n bepaalde tydperk, sodat jy uiteindelik alternatiewe gesondheidsversekeringsdekking moet vind. COBRA strek tipies vanaf die datum van die kwalifiserende gebeurtenis vir 18 of 36 maande, afhangende van die aard van jou kwalifiserende gebeurtenis, hoewel sommige individuele planne langer tydperke van dekking kan bied.