Voordat jy Form 1099-MISC voorberei - Wat jy moet weet

Vorm 1099-MISC is getiteld "Diverse Inkomste." Hierdie vorm word verskaf deur werkgewers om werkers te kontrakteer (onafhanklike kontrakteurs en ander nie-werknemers) om betalings wat gedurende die jaar gemaak is, te rapporteer. 'N 1009-MISC-vorm moet aan enigiemand gegee word aan wie $ 600 of meer gedurende die jaar betaal is.

Hierdie kontrakwerkers en nie-werknemers benodig hierdie inligting om inkomste op hul persoonlike of besigheids federale en staat inkomstebelastingopgawes te rapporteer.

Die vorm word ook by die IRS geliasseer vir verifiëringsdoeleindes.

Die inligting wat op Form 1099-MISC verskaf word, sluit in nie-werknemervergoeding, federale en staatsinkomste, en mediese en gesondheidsorgbetalings.

Moet ek vorm 1099-MISC indien vir 'n klein bedrag van betaling?

U moet vorm 1099-MISC verskaf aan individue en besighede wat u gedurende die afgelope jaar $ 600 of meer betaal het, $ 10 of meer betaalde tantième, en direkte verkope van $ 5.000 of meer verbruikersgoedere vir herverkoop.

Wie moet ek vorm 1099-MISC gee?

Vorm 1099-MISC moet voorsien word aan enige "nie-werknemer" aan wie u gedurende die kalenderjaar $ 600 of meer betaal het. Die vraag oor wie 'n 1099-MISC-vorm moet ontvang, is ingewikkeld. Die volgende individue en besighede moet hierdie vorm ontvang:

Daarbenewens moet betalings aan sekere soorte korporasies gerapporteer word, insluitend mediese en gesondheidsorgbetalings (vak 6) en prokureursfooie (vak 7).

Ek is verward oor die gebruik van Form 1099-MISC of Form W-2. Help!

Vorm W-2 word aan werknemers gegee, terwyl vorm 1099-MISC aan nie-werknemers gegee word. Lees meer oor die verskil tussen Form 1099-MISC en Form W-2

Wanneer is Vorm 1099-MISC verskuldig? Wie stuur ek dit na?

Vorm 1099-MISC moet nie later as 31 Januarie van elke jaar aan "nie-werknemers" (soos hierbo beskryf) voorsien word nie. U kan die vorm per pos stuur of dit aanlyn aflaai vir aflaai.

Die sperdatum vir die indiening van 1099-MISC vorms en 1096 transmittale vorme by die IRS is verander, effektief met die 2016 belastingjaar. Vir die belastingjaar 2017 is die sperdatum vir die invul van hierdie vorms aan die begunstigdes en die sperdatum vir die indiening van die vorms dieselfde: 31 Januarie 2018. Meer besonderhede in hierdie artikel oor die sperdatums vir die jaarlikse betaalstaatverslag 2017.

Om foute te vermy, gee vroeg in Januarie die 1099-MISC-vorm aan die begunstigdes. Dit sal hulle tyd gee om die vorm te hersien en om regstellings te maak.

Tesame met kopie A van al die 1099-MISC-vorms wat jy aan nie-werknemers verskaf het, moet jy 'n vorm 1096- oordragvorm by die IRS indien wat al die inligting uit al 1099 vorms insluit.

Hoe kry ek kopieë van 1099 vorms?

U kan 1099-MISC-vorms vind by u plaaslike kantoorvoorraadwinkel, deur middel van 'n betaalstaatdiens of aanlyn-betaalstaatprogrammatuur, besigheidsbelastingprogram of direk vanaf die IRS. Jy kan nie 1099-MISC kopieë wat vanaf die internet afgelaai is, gebruik nie, want kopie A van die 1099-MISC-vorm is in 'n spesifieke kleur van rooi ink en kan nie gedupliseer word nie. Hier is 'n skakel na die IRS-vorm 1099-MISC , maar let op dat hierdie vorm nie by die IRS ingedien kan word nie omdat dit nie afgelaai en gedruk kan word nie. Vir meer inligting, hier is 'n skakel na die instruksies vir vorm 1099-MISC.

Hoe voltooi ek Form 1099-MISC?

Hierdie stap vir stap gids vir die voltooiing van Form 1099-MISC kan help om die proses makliker te maak.

Hoe stuur ek vorm 1099-MISC in? Kan ek vorm 1099-MISC aanlyn indien?

U kan alle vorm 1099-MISC saam met die oordragvorm 1096 by die IRS per pos of aanlyn indien.

As u 1099-MISC-vorms aanlyn invoer, hoef u nie 'n kopie van die 1096-transmittalvorm in te sluit nie. Lees meer oor e-liassering Form 1099-MISC .

Wat gebeur as ek vorm 1099-MISC laat inhandig?

U mag onderhewig wees aan laat liassering boetes indien u 1099-MISC en 1096 vorms na die sperdatums indien. Die bedrag van die boete word gedeeltelik bepaal deur hoe laat u lêer, die grootte van u besigheid.

Onthou dat die gebruik van 'n betaalstaatdiensverskaffer u nie van die verantwoordelikheid verlig om te verseker dat die 1099-vorms korrek en betyds ingedien word nie. As u versuim om te lê, is opsetlik, is die boete ten minste $ 100 vir elke tipe vorm, met geen maksimum nie.

Wat gebeur as ek 'n fout in Form 1099-MISC maak?

As jy 'n fout maak met die invul van 'n 1099-MISC- vorm, en die fout is ontdek voordat jy die vorm aan die IRS aan die einde van Februarie voorlê, korrigeer jy die fout. Daarom is daar 'n maand-tyd tussen die vorms om werkers te kontrakteer en dit aan die IRS voor te lê.

As jy 'n fout ontdek nadat jy die vorm by die IRS ingedien het, moet jy 'n gekorrigeerde 1099-MISC-vorm indien. Om 'n 1099-MISC-vorm reg te stel, maak seker die "reggemaakte" blokkie bo-aan, en moenie vergeet om vorm 1096 te verander as die regstelling die totale op hierdie vorm beïnvloed nie.