Is dit beter vir 'n besigheid om kontant of bates aan 'n liefdadigheid te gee?

Wat is die verskil tussen kontant of eiendomskenkings

Besigheidsinskrywings begin met die oorweging van maniere om hul belasting teen die einde van die kalenderjaar te sny en baie begin kyk na bates wat al maande lank stof bymekaarkom. Hierdie bates kan insluit:

As jy gedink het om 'n paar toerusting of meubels aan liefdadigheid te skenk, is dit wonderlik, maar maak seker dat jy die belastingvoordele van 'n liefdadigheidskenking maksimeer voordat jy begin om eiendom te oorskakel.

Skenkings aan liefdadigheid af te trek

Kyk eers of jy 'n belastingaftrek kan neem om aan jou liefdadigheid van keuse te gee. U moet donateer aan 'n liefdadigheid wat deur die Interne Inkomstediens goedgekeur word as 'n niewinswins om 'n aftrekking te eis. Die IRS-vrygestelde organisasie kies tjek bied 'n volledige lys van goedgekeurde liefdadigheid, sowel as 'n soektog.

Waardevolle bates

Voordat jy besluit of jy 'n bate moet skenk of dit moet verkoop en die kontant moet skenk, moet jy ook:

Jy moet akkurate en volledige rekords op besigheidsbates hou sodat jy die oorspronklike waarde kan staaf.

Beoordeling van Besigheidseiendom

U moet kan demonstreer dat die billike markwaarde akkuraat is vir skenkings van besigheidsbates of eiendom met 'n waarde van meer as $ 250.

Dit kan vereis dat u 'n evaluering van 'n onafhanklike keurder kry. Lees meer oor belastingaftrekkings vir liefdadigheidskenkings .

Raadpleeg u belastingadviseur

Nadat u die oorspronklike waarde en die huidige billike markwaarde van u skenking bepaal het, moet u die belastingadviseur raadpleeg voordat u besluit of u die bate of die kontantopbrengs van sy verkoop moet skenk.

Verskeie veranderlikes kan jou besluit beïnvloed, insluitend potensiële kapitaalwins en die soort besigheid wat jy besit. Sommige algemene riglyne kan jou help om die besluit te neem:

Dokumentasie van die geskenk

Jy sal 'n brief nodig hê van die liefdadigheid wat die skenking erken, of jy kontant of bates skenk. Die brief moet die presiese bedrag wat vir kontantskenkings geskenk is, insluit. Die liefdadigheid skat nie waarde vir eiendom of bate skenkings nie. Jy moet waarde kan bewys met 'n evaluering of 'n ander onafhanklike assessering.

LET WEL: Belastingwette verander van tyd tot tyd en jy moet met 'n belastingpersoon raadpleeg vir die mees onlangse advies. Die inligting in hierdie artikel is nie bedoel as belastingadvies nie en is nie 'n plaasvervanger vir belastingadvies nie.