Bereken die koste van behoue ​​verdienste

Behoue ​​verdienste is die deel van 'n besigheidsfonds se verdienste wat nie as dividende aan algemene aandeelhouers uitbetaal word nie. Hulle word eerder in die firma geploeg vir groei en gebruik as deel van die firma se kapitale struktuur . Die berekening van die koste van die behoud van hierdie inkomste word gewoonlik gedoen deur die resultate van drie afsonderlike berekeninge te bereken.

Behoue ​​verdienste, omdat hulle aan die aandeelhouers behoort, is effektief 'n verdere belegging in die maatskappy namens die aandeelhouers.

Die koste van die behoue ​​verdienste is die opbrengs wat aandeelhouers op hul belegging moet verwag. Dit word verwys as 'n geleentheidskoste omdat die aandeelhouers 'n geleentheid bied om die geld te belê vir 'n opbrengs elders om die onderneming in staat te stel om kapitaal te bou.

Behoue ​​verdienste is een van vier moontlike direkte bronne van kapitaal vir 'n besigheidsfirma. Die ander is skuldkapitaal , voorkeurvoorraad, en nuwe gewone aandele.

Om die koste van behoue ​​verdienste te beraam, is moeiliker as die koste van skuld of die koste van voorkeurvoorraad. Skuld- en voorkeurvoorraad is kontraktuele verpligtinge en het maklik vasgestelde koste. Behoue ​​verdienste verskil, maar drie algemene metodes word gebruik om hul koste te benader.

Verdiskonteerde kontantvloei (DCF) Metode

Beleggers wat aandele koop, verwag om twee tipes opbrengste te ontvang van daardie aandele-dividende en kapitaalwins. Dividende is die opbrengste wat maatskappye kwartaalliks aan hul beleggers betaal, en kapitaalwins, gewoonlik die voorkeuropbrengs vir meeste beleggers, is die verskil tussen wat beleggers vir 'n voorraad betaal en die prys waarvoor hulle dit kan verkoop.

Uit die veranderlikes kan jy die koste van behoue ​​verdienste bereken deur gebruik te maak van die verdiskonteerde kontantvloeimetode om die koste van behoue ​​verdienste te bereken. Om dit te doen gebruik jy die voorraadprys, die dividend wat deur die voorraad betaal word, en die kapitaalwins, ook genoem die groeikoers van die dividende, wat deur die voorraad betaal word.

Die groeikoers is die gemiddelde jaar-tot-jaar-groei van die dividendbedrag.

Met die inligting, bereken die koste van behoue ​​verdienste met hierdie formule:

{[Laaste jaarlikse dividend x (1 + groeikoers)] / effekteprys} + groeikoers

Byvoorbeeld, as u vorige jaarlikse dividend $ 1 was, is die groeikoers 8 persent en die koste van die voorraad is $ 30. U formule sal soos volg lyk: {[$ 1 x (1 + 0.08)] / $ 30} + 0.08. Met ander woorde, u sal eers $ 1 (dividend) vermenigvuldig met 1 + 0,08 (1 + die groeikoers van 8 persent). Dit sal jou 1,08 gee, wat jy met $ 30 (aandeelprys) sal verdeel, en gee jou 0,036. Voeg dan die getal by 0.08 (groeikoers) om 0.116, of 11.6 persent te kry.

Kapitaalbate-prysmodel (CAPM) Metode

Dit is 'n eenvoudige finansiële model wat drie inligting benodig om die vereiste opbrengs op 'n voorraad te bepaal, of hoeveel 'n voorraad moet verdien om sy risiko te regverdig.

Met die inligting, bereken die vereiste opbrengskoers met hierdie formule:

Vereiste opbrengskoers = Risiko-vrye koers + Beta x (Markopbrengskoers - Risiko-vrye koers)

As u risikovrye koers byvoorbeeld 2 persent is, is u beta 1,5, en u verwagte opbrengskoers op die mark is 8 persent, u formule sal 2 + 1.5 x (8 - 2) wees. Dit gee jou 'n antwoord van 11, wat beteken dat die koste van behoue ​​verdienste 11 persent is.

Bond Yield Plus Risiko Premium Metode

Dit is 'n eenvoudige metode om die koste van die manchet te skat.

Neem die rentekoers op die fonds se effekte en voeg by die rentekoers 'n risikopremie van gewoonlik 3 tot 5 persent, gebaseer op 'n oordeel van die firma se risiko.

Byvoorbeeld, as die rentekoers 6 persent is en die risikopremie 4 persent is, sal jy dit net byvoeg om 10 persent te kry.

Gemiddelde die drie metodes

Enige van die drie metodes kan 'n benadering tot die koste van behoue ​​verdienste bied, maar om die akkuraatste getal te kry, bereken al drie die metodes en gebruik hul gemiddelde. Die voorbeelde het gelei tot antwoorde van 11,6 persent, 11 persent en 10 persent. Die gemiddelde van die drie syfers is 10,86 persent. Dit sal die koste van die behoue ​​verdienste vir 'n firma wees met die syfers wat in die voorbeelde verskaf word.