Wat is die Werk-Lewensbalans?

Waarom balans tussen werk en lewe is besonder moeilik vir klein sake-eienaars

Werk-Lewensbalans is die idee dat 'n persoon se lewe buite die werk net so belangrik is as hul werkslewe en dat die tyd wat 'n persoon spandeer werk, gebalanseer moet word deur tyd wat spandeer word om dinge soos vriende en familie te spandeer, fiks te bly, stokperdjies doen, reis, ens.

Aan die positiewe kant van die balans tussen werk en lewe, bring die idee aandag aan die feit dat 'n werklose slaaf nadelig is vir 'n persoon se fisiese en geestelike welsyn; sosialisering, fisiese aktiwiteit, en om saam met vriende en familie te wees, is alle aktiwiteite wat bydra tot gesonder en gelukkiger wees.

Aan die negatiewe kant van die werk-lewe is die veronderstelling dat werk 'n soort dronkheid is en dat hoe meer jy dit doen, die slegter van jou sal wees (behalwe miskien finansieel). Hierdie hele 19de-eeuse sweatshop-idee dat werk wat afbrekend, slegter en sielverwoestend is, kortliks die positiewe aspekte van werk verlaag, soos die bevrediging wat die gevolg is van die bereiking van doelwitte , die skep van dinge en die oefening van 'n mens se brawn en / of intellek om uitdagings op te los.

Werk-Lewensbalans vir Kleinbesigheidseienaars

Die positiewe aspekte van werk is een van die groot dinge om jou eie klein besigheid te bestuur. jy kry hierdie dinge, soms op 'n daaglikse basis. Daarom is jy dalk besonder geneig om te veel tyd aan die werkkant van die teeter-totter te spandeer en jou werk te laat inmeng met jou gesin / persoonlike lewe tot nadeel van jou persoonlike verhoudings.

U moet dit daarteen waak deur seker te maak dat u u familie en vriende die tyd en aandag gee wat hulle benodig en deur jouself te versorg.

As 'n mens te veel tyd werk of werk laat inmeng met jou persoonlike lewe, is of was 'n probleem, maak 'n paar besluite om jou balans tussen werk en lewe te verbeter.

Dit kan selfs tyd wees om jou besigheid te verlaag.

Baie mense vind dat die poging om tydsbestuur in hul lewens in te sluit, 'n aansienlike verbetering in hul balans tussen werk en lewe tot gevolg het.

Delegering of Uitkontraktering by die huis of werkvrye tyd

Baie klein sake-eienaars, veral wat hul ondernemings van nuuts af begin het, het baie moeite om selfs minder belangrike take aan werknemers te delegeer . Vrees vir verlies aan beheer of geld spandeer is die gewone redes.

As finansies nie 'n probleem is nie en jy het werknemers, gaan sit en maak 'n lys van klein take wat jy kan delegeer (as jy nie werknemers oorweeg om op 'n kontrak of permanente basis te oorweeg nie). Voorbeelde van take om te delegeer, sluit in:

Dieselfde geld vir jou huis omgewing. Hou jy daarvan om huis- en werfonderhoud te doen tydens jou af-werk? Indien nie, oorweeg uitkontraktering of om familielede te betrek om van hierdie take te verrig:

Jou Werk-Lewensbalans Verantwoordelikhede as 'n Werkgewer

As werkgewer moet jy bewus wees van die werk-lewe balans kwessies van jou werknemers en ondersteun hulle pogings om 'n gemaklike werk-lewe balans in hul eie lewens te bereik.

Voorbeelde: Tricia het bevind dat iemand wat gehelp word om te help in haar winkel, haar werk- en lewensbalans geweldig verbeter het.