Is Freelancers Aannemers of Onafhanklike Kontrakteurs?

Hoe vryskutters en kontrakteurs verskil van mekaar

Daar is 'n grap onder vryskutters: "Jy is 'n kontrakteur wanneer jy betaal word, en 'n freelancer wanneer jy werkloos is."

Hierdie grap is egter nie korrek nie. Vryskutters is onafhanklike kontrakteurs, nie kontrakteurs nie, en daar is 'n verskil tussen die twee. Om hierdie verskil te verstaan ​​is belangrik omdat dit belastingaanspreeklikheid beïnvloed, sowel as u regte ingevolge die besigheidsreg.

Uitkontraktering en Freelancing Het 'n simbiotiese verhouding

Uitkontraktering soek 'n diens en vryskut bied 'n diens. Alhoewel vryskutters ontvangers van werk kan wees wat uitgekontrakteer is, dink ons ​​gewoonlik aan die aanstellings van kontrakteurs vir goedkoper (gewoonlik buitelandse) arbeid.

Maatskappye wat op groot skaal uitkontrakteer, kom meestal saam met ander maatskappye (veral in 'n ander land waar arbeid goedkoper is) om deurlopende groot bedrywighede te verrig, soos die verskaffing van kliëntediens of handarbeid (vervaardiging). Met ander woorde, as ons praat van 'outsourcing' oor die algemeen, verwys ons na die gebruik van 'n eksterne maatskappy om te hanteer wat andersins 'n interne diens of departement sou wees.

Freelancers word meer geneig om gehuur te word om een ​​spesifieke werk te doen, of vir 'n sekere projek of vir 'n korttermyn beperkte tydperk, en selde sal 'n freelancer behou word om werklik uitgekontrakteerde werk te hanteer om as kliëntediens te funksioneer. of vervaardigings- en verspreidingsdepartement.

Dictionary.com definieer uitkontrakteer as: (werkwoord) om subkontrakteer (werk) aan 'n ander maatskappy. Verder, "uitkontraktering (van 'n maatskappy of organisasie) om goedere of subkontrakte dienste van 'n eksterne verskaffer of bron aan te koop."

By daardie definisie kan u per ongeluk dan aanvaar dat as 'n freelancer ook 'n uitkontrakteur is en uitkontrakteurs subkontrakteer, dan is 'n freelancer dus gewoonlik 'n kontrakteur.

Maar dit is nie die geval nie.

Kontrakteurs, Onafhanklike Kontrakteurs en Vryskutters ... o my!

Alhoewel die terme dikwels wisselvallig gebruik word, verskil vryskutters en kontrakteurs van mekaar:

Merriam-Webster definieer kontrakteur as: "'n persoon of maatskappy wat 'n kontrak onderneem om materiaal of arbeid te verskaf om 'n diens te verrig of 'n werk te doen."

Weereens, met die bogenoemde definisie, sou dit die vryskutters blyk te wees, omdat hulle 'n persoon 'is, en hulle lewer dienste, sou dit dus kontrakteurs wees. Daarom moet ons ook kyk na twee addisionele definisies om dit alles te verstaan:

'Freelance' (as 'n byvoeglike naamwoord) word gedefinieer met strenger kriteria:

"werk vir verskillende maatskappye op verskillende tye eerder as om permanent in diens van een maatskappy te wees." As 'n werkwoord, "om jou te verdien as 'n vryskut."

Dit is belangrik om ook tussen kontrakteurs en onafhanklike kontrakteurs te onderskei. Die Kleinsakebestuur sien vryskutters as onafhanklike kontrakteurs in teenstelling met kontrakteurs en blyk dat die freelancer is iemand wat vir hulself en hulself werk (wat beteken dat hulle geen werknemers van hul eie het nie.)

Die Interne Inkomstediens (IRS) bied die volgende omskrywing en voorbeelde van onafhanklike kontrakteurs:

"Mense soos dokters, tandartse, veeartse, prokureurs, rekenmeesters, kontrakteurs, onderaannemers, publieke stenograwe of afslaers wat in 'n onafhanklike handel, besigheid of beroep is waarin hulle hul dienste aan die algemene publiek bied, is gewoonlik onafhanklike kontrakteurs. , of hierdie mense onafhanklike kontrakteurs of werknemers is, hang af van die feite in elke geval. Die algemene reël is dat 'n individu 'n onafhanklike kontrakteur is as die betaler die reg het om slegs die uitslag van die werk te beheer of te bestuur en nie wat gedoen sal word nie en hoe dit gedoen sal word. Die verdienste van 'n persoon wat as 'n onafhanklike kontrakteur werk, is onderhewig aan Self-belasting. "

So is nie onafhanklike kontrakteurs nie vryskutters nie en daarom is alle vryskutters uitkontrakteer? Weereens, dit hang af van hoe jy albei definieer.

Die IRS verduidelik verder as jy nie so ' n onafhanklike kontrakteur is nie :

"Jy is nie 'n onafhanklike kontrakteur as jy dienste verrig wat deur 'n werkgewer beheer kan word nie (wat gedoen sal word en hoe dit gedoen sal word). Dit geld selfs as jy vryheid van aksie gegee word. wettige reg om die besonderhede van hoe die dienste uitgevoer word, te beheer. "

In die geval van die uitkontraktering van kliëntediens aan 'n ander maatskappy, bestaan ​​daar 'n verhouding waar die werkgewer (die maatskappy se uitkontrakteringswerk) beheer oor hoe dinge gedoen sal word.

Freelancers is onafhanklike kontrakteurs wat 'n 1099 van die maatskappy moet ontvang deur hul dienste te gebruik en is onderworpe aan hul eie belasting, insluitende belasting op selfbelasting.

Die kontrakteur kan voordele kry soos werker se vergoedingsversekering en word dikwels deur 'n W2 betaal en sal van hulle belasting afgetrek word en hoef nie selfbelasting te betaal nie.

Kontrakteurs werk dikwels op die terrein en word verwag om sekere ure en dae vir 'n vaste fooi te werk en gebruik dikwels ook hul eie personeel. Kontrakteurs werk ook vir 'n maatskappy (of besit hul eie maatskappy.) Die federale regering is 'n goeie voorbeeld van 'n stelsel wat baie kontrakteurs gebruik (gebruik). Hierdie kontrakteurs werk dikwels vir ander maatskappye wat die regering sal betaal en dan die kontrakteur betaal.

'N freelancer is meer geneig om te werk vir verskeie kliënte en ontvang 'n 1099 verklaring vir belasting rekords. Freelancers word meer dikwels gebruik vir eenmalige werksgeleenthede of oproepe soos benodig en werk gewoonlik buite die perseel.

In die groot skema van dinge maak dit nie saak hoe jy van jouself dink nie - as 'n onafhanklike kontrakteur of freelancer, solank jy genoeg werk kry om jouself te onderhou.