Hoe trek ek my selfoon af as 'n sakekoste?

Selfone is nie meer genoteerde eiendom nie - wat beteken dit?

Vir verskeie jare het die IRS selfoon uitgawes vir besighede en werknemers behandel as deel van 'n kategorie besigheidsbates genaamd genoteerde eiendom . Hierdie kategorie bates sluit bates in wat vir persoonlike en besigheidsdoeleindes gebruik kan word, sodat die IRS meer gedetailleerde rekordhouding van besighede benodig om die gebruik van selfone as aftrekbare besigheidsuitgawes van persoonlike gebruik te skei.

'N Voorsiening van die Wet op Kleinbesigheidsbepalings van 2010 het selfone uit die kategorie genoteerde eiendom verwyder.

Selfone is 'n byvoordeel

Alhoewel die IRS selfone uit die genoteerde eiendomskategorie verwyder het, het dit nie selfoonkoste uit die kategorie byvoordele verwyder nie . Die meeste besighede vereis deesdae werknemers wat reis of wat in bestuursposte is om selfone te hê.

Maar hoeveel van die selfoongebruik is persoonlik en is hierdie persoonlike gebruik 'n belasbare voordeel vir die werknemer? Die IRS sê dat 'n werkgewer-voorsiende selfoon 'n byvoordeel vir die werknemer is en die waarde van die telefoon, insluitende die koste van die telefoon en maandelikse koste, is aan die werknemer belasbaar, tensy dit bewys kan word dat die foon is word hoofsaaklik vir sakedoeleindes gebruik. (Interne Inkomste Bulletin 2011-38)

Maar die IRS sê ook dat wanneer 'n werkgewer 'n werknemer met 'n selfoon hoofsaaklik vir ... besigheidsredes verskaf , die besigheid en persoonlike gebruik van die selfoon oor die algemeen onbetaalbaar is vir die werknemer.

Die IRS sal nie rekordhouding van besigheidsgebruik benodig om hierdie belastingvrye behandeling te ontvang nie. "

Selfone as 'n werksvoorwaarde byvoordele

Die IRS noem selfone 'n "arbeidsvoorwaarde-byvoordele", dit wil sê "enige eiendom of dienste wat aan 'n werknemer van die werkgewer verskaf word, in die mate dat indien die werknemer vir sodanige eiendom of dienste betaal het, sodanige betaling toelaatbaar sou wees as 'n aftrekking "as 'n gewone en noodsaaklike besigheidskoste.

As 'n werklike voorwaarde-byvoordeel, beïnvloed werknemer se persoonlike gebruik nie die vermoë van die besigheid om besigheidsverwante selfoonkoste af te trek nie, en dit is ook nie as 'n byvoordeel aan die werknemer belasbaar nie.

Eerstens moet die primêre sakedoeleindes gevestig word sodat die besigheidsverwante uitgawes aftrekbaar is vir die besigheid en om te voorkom dat die persoonlike gebruik van die werkgewer-voorsiende telefoon aan die werknemer belas word. Die nie-besigheids persoonlike gebruik van die selfoon is nie aftrekbaar as 'n besigheidskoste van die maatskappy nie.

As u van werknemers vereis om selfone vir besigheidsdoeleindes te gebruik, word die persoonlike gebruik van die werknemer vir belastingdoeleindes behandel as 'n de minimus byvoordeel soos deur die IRS omskryf. Hierdie IRS-bepaling is van toepassing op die gebruik van 'n werkgewer-voorsiende selfoon na 31 Desember 2009.

Besigheidsdoeleindes vir selfone

Die "gewone en noodsaaklike" word deur die IRS bepaal en geld op selfone op spesifieke maniere. 'N Voorbeeld wat deur die IRS gebruik word om "besigheidsdoeleindes" te beskryf, is die vereiste van die werkgewer om die werknemer gedurende nie-besigheidsure te kontak. Die IRS sê dat die verskaffing van die selfoon vir "moraal of welwillendheid" doeleindes, om 'n nuwe werknemer aan te trek, of om addisionele vergoeding aan 'n werknemer te verskaf, nie as "besigheidsdoeleindes" beskou word nie en nie uitsluit dat die selfoon 'n byvoordeel is nie.

Hou goeie rekords op die gebruik van selfone

Om selfone uit die genoteerde eiendomskategorie te neem, beteken nie dat jy die probleem kan ignoreer om goeie rekords te hou oor persoonlike gebruik van selfone nie. Jy moet steeds kan bewys dat die telefoon hoofsaaklik vir besigheidsdoeleindes gebruik is.

Wat om volgende te doen

Om belastingaangeleentheidskwessies te vermy en te voldoen aan die wette rakende besigheidsverwante selfoongebruik, bespreek die probleem met u belastingadviseur. Sommige maatreëls wat jy dalk wil oorweeg:

Lees meer oor die IRS op Belasting Behandeling van Werkgewer-verskafde selfone.