Six Sigma Terminology

Six Sigma is 'n besigheidsbestuurstrategie wat aanvanklik deur Motorola ontwikkel is in die 1980's en word nou in baie Fortune 500-maatskappye gebruik. Dit word hoofsaaklik gebruik om foute en defekte in 'n vervaardigings- of besigheidsproses te identifiseer en reg te stel. Six Sigma gebruik 'n aantal kwaliteitsmetodes en -gereedskap wat deur professionele persone in die organisasie gebruik word, wat op Six Sigma-tegnieke opgelei is.

Dikwels is die terme wat in Six Sigma gebruik word, soms misleidend, so hieronder gelys, is sommige van die meer dikwels gebruik met 'n verduideliking van die term.

Uitvoerende Leierskap

Hierdie rol kan die hoof uitvoerende beampte of ander topbestuur insluit. Hulle is verantwoordelik vir die oprigting van 'n visie vir 'n Six Sigma implementering.

kampioen

Die kampioen kan gedefinieer word as 'n persoon in 'n maatskappy se organisasie wat 'n Six Sigma-projek bekamp. Dit kan meer spesifiek gebruik word om te verwys na 'n senior bestuurder wat die projek bekamp, ​​verseker dat dit behoorlik aangewend word en hul gesag gebruik om organisatoriese hindernisse te oorkom.

Meester Swart Belt

Die Master Black Belt is 'n kundige met uitgebreide ervaring en tegniese kundigheid in alle aspekte van Six Sigma. Die Master Black Belt is verantwoordelik vir die keuse, opleiding en mentoring van swart bande binne 'n organisasie. Die Meester Swartgordel sal dikwels betrokke wees by die keuse en benadering tot projekte.

Hulle sal ook verantwoordelik wees om te verseker dat die standaarde van die Six Sigma-program gehandhaaf word.

Swart belt

'N Swart Belt is 'n voltydse professionele wat optree as 'n spanleier wat verantwoordelik is vir die werking en uitkomste van Six Sigma-projekte. Om 'n Swart Gordel te word, is dit nodig dat die persoon bewys lewer van Six Sigma-gereedskap, deur middel van 'n ondersoek en ervaring.

Black Belt training kursus kan vier tot vyf weke klaskamer opleiding in metodes, statistiese gereedskap en spanvaardighede, bykomend tot 'n voltooide projek. Die American Society for Quality (ASQ) bied 'n gesertifiseerde Six Sigma Black Belt kwalifikasie.

Groen belt

'N Green Belt is 'n lid van 'n organisasie wat opgelei is in Six Sigma-metodologie en deelneem aan projekte as deel van hul voltydse werk. Hulle kan óf as deel van 'n span werk, gelei deur 'n Black Belt, of lei kleiner projekte, met 'n Black Belt wat as mentor optree.

borg

Die projek borg is 'n senior bestuurder wat kan teken op die hulpbronne, definieer die doelwitte en evalueer die uitkomste. Die projek borg is soms bekend as die projekkampioen, hoewel die kampioen gebruik kan word om enigiemand wat 'n Six Sigma-projek bekamp, ​​te beskryf.

Verander Agent

'N Veranderingsagent is 'n persoon wat verandering in die organisasie lei deur die verandering te bekamp en die implementering daarvan te beplan en te beplan. Die Verander Agent posisie kan amptelik of vrywillig wees.

Big Y en Little y

Die belangrike hoëvlak maatreël wat 'n Six Sigma-projek beoog om te verbeter, staan ​​bekend as die Groot Y. Big Y moet gekoppel word aan die kritiese behoeftes van die kliënt.

Die Groot Y word dikwels gebruik om klein y- operasionele doelwitte te genereer wat verbeter moet word om Big Y-verbeteringe te bereik.

Definieer vir Six Sigma (DFSS)

DFSS word gebruik om 'n nuwe proses, produk of diens te ontwerp of om 'n bestaande proses, produk of diens van nuuts af te herontwerp. Dit kontrasteer met die normale Six Sigma-benadering wat gebruik word om bestaande prosesse, produkte of dienste te verbeter. DFSS gebruik die DMADV volgorde eerder as die DMAIC volgorde.

DMADV

DMADV verwys na die volgorde van stappe wat gebruik word in Ontwerp vir Six Sigma (DFSS), in plaas van die DMAIC-volgorde wat in gewone Six Sigma gebruik word. Die DMADV-volgorde kan ook verwys word as DMADOV waar die bykomende O staan ​​vir Optimaliseer .

DMAIC

Die term DMAIC staan ​​vir die vyf hoofstappe in die Six Sigma-proses; Definieer, meet, ontleed, verbeter en beheer.

definieer

meet

analiseer

verbeter

beheer