Hoe besighede in probleme met belasting raak

Begrip "Willful Tax Evasion"

Die enkele grootste belasting fout besighede - en individue - maak is om opsetlik te ontduik belasting te betaal. Ek praat nie van eerlike foute of foute nie. Ek praat oor wat die IRS "vrywillige, bewuste en opsetlike" gedrag noem. Dit is die verskil tussen "vermyding" en "ontduiking". Belasting vermyding is wettig; belastingontduiking is nie.

In 'n onlangse artikel oor Forbes bespreek Robert Wood wat die IRS beskou as "opsetlike" belastingfoute.

Opsetlike belastingontduiking kan óf 'n sonde van kommissie wees (doelbewus iets doen, soos om kontant te betaal) of 'n sonde van versuim (versuim om inkomste in te sluit of versuim om 'n belastingopgawe in te dien.

As die IRS en / of die Belastinghof meen dat 'n wet deur 'n belastingpligtige "opsetlik" is, kan dit verhoogde boetes en boetes insluit, insluitend tronkstraf. (Sien die statute en strawwe hieronder).

Ingelyf in hierdie vak is 3 soorte opsetlike dade wat groot foute vir besighede kan wees.

1. Onder-rapporteringsinkomste. Alle besigheidsinkomste moet aangemeld word. Dit sluit in inkomste uit ruiltransaksies en kontanttransaksies . Nog 'n algemene manier om ondernemingsverslae te onderneem, is om groot kontanttransaksies te vermy deur deposito's onder $ 10,000 te hou. Deposito's van $ 10,000 of meer moet by die IRS aangemeld word.

Sommige besighede probeer om probleme met loonbelasting te vermy deur werknemers in kontant te betaal . Betaling in kontant beteken gewoonlik geen weerhouding vir inkomstebelasting nie en FICA (Social Security and Medicare) belasting word betaal.

2. Oorverslagdoeningskoste . Van die mees algemene maniere waarop besighede oor verslag doen, is:

3. Nie belasting aanmeld nie . Die mees algemene gevalle van die versuim om belasting te rapporteer is versuim om verkoopsbelasting en loonbelasting te rapporteer. Hierdie belastings heet belastingfondse, omdat hulle van ander ingesamel word (kliënte, in die geval van verkoopsbelasting, en werknemers, in die geval van loonbelasting) en in trust gehou word deur die besigheid, aangemeld en betaal word aan die toepaslike belastingowerheid. Hierdie belasting word doelbewus gebruik om 'n besigheid te befonds in plaas van om die versameling te rapporteer en te betaal wanneer dit betaalbaar is.

Lewenstyl en Belastingbedrog

Een van die mees algemene maniere waarop besighede in belastingbedrog gevang word, is om 'n lewenstyl te hê wat nie in lyn is met hul gerapporteerde inkomste nie. 'N hoë vlieg lewenstyl dui daarop dat besigheidsinkomste nie in die meeste gevalle aangemeld is nie.

In H awkins teen die Franchise Belastingraad van Kalifornië , 'n bankrotskapsaak, het die Hawkins-familie 'n "werklik uitsonderlike" lewenstyl geleef, terwyl hulle beweer hulle was bankrot. Die 9de Circuit Court en die California Franchise Belastingraad het bepaal dat "die instandhouding van 'n ryk lewenstyl nadat hul lewensuitgawes hul inkomste oorskry het, 'n opsetlike poging was om belasting te ontduik."

Enige besigheid kan 'n wettige fout maak. Maar onthou dat onkunde van die wet nou verskoning is. 'N Besigheidseienaar het 'n verpligting om die wet te ken - en dit te gehoorsaam - of om die gevolge te ervaar.

IRS Verwante Statute en Strawwe - Algemene Bedrog

Enige persoon wat opsetlik poog om enige belasting opgelê deur hierdie titel of die betaling daarvan te ontduik of te verslaan, sal bo en behalwe ander strawwe wat deur die wet voorsiening gemaak word, skuldig wees aan 'n misdryf en by skuldigbevinding daarvan boetes nie meer as $ 100,000 ($ 500,000 in die geval van 'n korporasie), of gevange geneem nie meer as 5 jaar, of albei, tesame met die koste van vervolging.

Ander boetes en strawwe word opgelê vir opsetlike dade, soos

As dade geag word "opsetlik" te wees, kan die hof hierdie dade as misdade of misdade beskou, en kan lei tot swaar boetes en gevangenisstraf.

Disclaimer: Die inligting in hierdie artikel is slegs vir algemene doeleindes, en daar is geen aanspraak dat die inligting belasting of regsadvies is nie. Elke onderneming is uniek en belastingwette en regulasies verander altyd. Raadpleeg u belasting- en regsadviseurs voordat u 'n besigheidsbesluit neem wat u belasting- of regsituasie kan beïnvloed.