Die veronderstelling van 'n aanvaarde versekeringspolis vir die eiendomsbelegger

Aangesien versekeringspremies normaalweg vooruit betaal word, as 'n koper 'n polis in 'n eiendomsbeleggingstransaksie aanvaar, moet die polis premie gepromoveer word. Die koper sal aan die verkoper die bedrag vooruitbetaal, maar nog ongebruik, vir die polis-effektiewe dekkingstydperk verskuldig is.

Soos in alle eiendomsoordragpro-rantsoene, moet ons weet of ons 'deur' of 'tot' die sluitingsdatum voer, sowel as of ons 'n bankdag van 360 dae gebruik of 'n 365 kalenderjaar.

Die stappe is:

  1. Bepaal die aantal dae vanaf die sluiting tot die dag waarop die polis verstryk het.
  2. Bereken die koste per dag van die versekering.
  3. Vermenigvuldig die aantal dae wat die hoeveelheid per dag is.

Kom ons doen 'n voorbeeld van versekeringsprorasie. 'N Eiendomsbelegger aanvaar die versekeringspolis op 'n huur eiendom. Die jaarlikse premie vir die polis is $ 1350. Die polis premie is op 12 Februarie betaal en die sluiting is op 15 Oktober van dieselfde jaar. Ons gebruik 'n kalender van 365 dae en 'n "deur" sluiting. Dit beteken dat die verkoper betaal vir die sluitingsdatum.

  1. # dae vanaf 16 Oktober tot 11 Februarie volgende jaar is: Okt 16 + Nov 30 + 31 Desember + 31 Jan 11 Feb = 119 dae
  2. $ 1350 gedeel deur 365 dae = daaglikse koste van $ 3,70
  3. $ 3,70 koste / dag X 119 dae = vermeerderde bedrag van $ 440.30.

Hierdie bedrag sal gekrediteer word aan die verkoper en betaalbaar aan die koper.

Pro-rasie en die sluitingsverklaring

Hoekom is daar items op 'n eiendomstransaksie-sluitingsverklaring wat voorwaardelik moet wees?

Dit is belangrik om te weet dat dit aanvaarde praktyke is, maar sommige van hulle kan onderhandel word as deel van die koopooreenkoms. Hulle is nie yster-geklee nie. Veral met kommersiële eiendom, kan 'n skerp eiendomsprofessie waardevol wees vir hul kliënt deur die areas van die transaksie te bespreek wat onderhandeld kan word as hulle op 'n prysverhoging geraak het.