Belastingbepalings vir die Telewerker (en Freelancer)

As jy van die huis af werk, hetsy as 'n vryskut of werknemer, raak dit jou belasting. En hoewel baie mense 'n rekenmeester het om hulle te help om dit alles op belastingtyd te sorteer, benodig elke persoon 'n bietjie belastingkennis sodat hulle die hele jaar lank goeie besluite oor belasting kan maak.

Hier is 'n paar van die meer algemene terme, vorms en skedules wat benodig word vir Amerikaanse inkomstebelasting

 • 01 - Onafhanklike Kontrakteur

  Die definisie van 'n onafhanklike kontrakteur is 'n spesifieke term wat deur die IRS gebruik word om 'n selfstandige persoon te definieer wat projekgebaseerde werk doen.

  Die maatskappy wat die werk kontrakteer, rig nie die "middele en metodes" waarvolgens die onafhanklike kontrakteur die opdrag voltooi nie, maar dikteer wat die eindproduk of resultaat moet wees. Onafhanklike kontrakte moet selfbelasting betaal.

  Meer: Veelgestelde vrae oor selfstandige belasting

 • 02 - Alleeneienaar

  Soos die IRS dit omskryf, beteken die term "iemand wat 'n nie-geïnkorporeerde besigheid deur homself of haarself besit."

  So wat beteken dit presies? Eintlik as jy 'n besigheid onder jou eie naam begin en nie jou besigheid opgeneem het nie, dan is jy 'n eenmansaak. Enige eienaars betaal belasting op hul besigheid deur 'n Bylae C in te dien (scroll down vir meer oor hierdie termyn) op hul persoonlike inkomstebelasting. Alleenstaande eienaars het nie 'n belasting ID nommer (TIN) nodig nie, maar hul eie sosiale sekerheid nommer gebruik.

  Daar is sekere omstandighede wanneer 'n enkel-eienaar, beperkte aanspreeklikheidsmaatskappy (LLC), wat opgeneem is, steeds as eenmansaak belas kan word.

  Onafhanklike kontrakteurs is ook dikwels eenmansake. 'N Onafhanklike kontrakteur kan egter as 'n LLC, vennootskap of ander besigheidstruktuur opgeneem word. Tipies is die solo freelancer 'n eenmansaak.

 • 03 - Bylae C

  'N "Belastingskedule" is 'n meer uitgebreide vorm wat gebruik word om elemente van u belasting te bereken. Jy lê dit met jou teruggawe. Die Bylae C word gebruik om te bereken op persoonlike inkomstebelastingopgawes wins of verlies van 'n besigheid wat deur u bedryf word of van 'n beroep waarin u die enigste eienaar is.

  Die netto inkomste of verlies vir 'n besigheid word bereken op die Bylae C deur besigheidsinkomste te bereken en besigheidskoste af te trek, wat die koste verbonde aan die handhawing van 'n tuiskantoor sowel as baie ander aftrekbare besigheidskoste kan insluit. Die totale wins (of verlies) word dan as inkomste op u 1040 ingevoer.

  Die vereenvoudigde huiskantooraftrekking , wat in 2013 ingestel is, word ook op Bylae C bereken. As u die ou tuisblad aftrekkingsmetode gebruik, word dit steeds op Vorm 8829 bereken (scroll down vir meer op hierdie vorm) en dan ingeskryf na Bylae C.

  Meer: Tuisblad afleiding FAQ

  Laai skedule C af
  Laai Instruksies vir Bylae C af

 • 04 - Vorm 8829 - Uitgawes vir besigheids gebruik van u huis

  Hierdie vorm word gebruik om uitgawes vir besigheidsgebruik van u huis te bereken, naamlik aftrekkings vir huiskantoorbelasting, vir onafhanklike kontrakteurs wat 'n Bylae C indien, as u nie die vereenvoudigde tuisbelastingaftrekking gebruik nie, wat op Bylae C bereken word. Hierdie uitgawes word dan op Skedule C afgetrek. Hierdie vorm word nie gebruik om kantoor toerusting of meubels af te trek nie, maar slegs om die aftrekking vir gebruik van u huis te bereken.

  Dit word ook nie gebruik vir telewerkende werknemers wat aanspraak maak op 'n aftrekking van huiskantore nie . Telekommunikasieverskaffers gebruik IRS Vorm 2106 Werknemersbesigheidskoste en lê dit met hul Bylae A.

  Laai vorm 8829 af
  Laai instruksies vir vorm 8829

 • 05 - Vorm 2106 - Werknemersbesigheidskoste

  Vorm 2106 word gebruik om onbetaalde besigheidskoste vir werknemers te bereken. Hierdie word dan afgetrek op reël 21 van Bylae A (Vorm 1040). Sommige besigheidsuitgawes wat met hierdie vorm afgetrek kan word, sluit in kilometers, reiskoste, tuiskantoor uitgawes, sakegawes, opvoeding (onderrig, fooie en boeke) en handelspublikasies.

  Hierdie aftrekkings is almal onderworpe aan spesifieke IRS regulasies, dus lees asseblief die instruksies op Form 2106 noukeurig of raadpleeg 'n belastingspesialis.

  Hou ook in gedagte dat slegs die bedrag van hierdie onbetaalde besigheidsuitgawes (asook 'n paar ander aftrekkings soos belastingvoorbereiding) wat meer as 2 persent van u aangepaste bruto inkomste is, aftrekbaar is. So as jou besigheidskoste relatief klein is, kan jy dit glad nie aftrek nie.

  Telewerkende werknemers, wat vir die gerief van hul werkgewers van die huis werk, gebruik hierdie vorm om 'n aftrekking van 'n huiskantoor te bereken. Onafhanklike kontrakteurs gebruik IRS Vorm 8829 om hul huiskantoor aftrekking te bereken.

  Laai vorm 2106 af
  Laai instruksies vir vorm 2106

 • 06 - Bylae SE - Belastingvorm vir selfbelasting

  IRS-vorm Bylae SE word gebruik om selfbelastingbelasting vir 'n sake-eienaar te bereken wat 'n Bylae C (wat wins of verlies van 'n eenmansaak bereken), Bylae F (gebruik deur boere) of Bylae K-1 Vorm 1065 (gebruik vir vennootskappe en gesamentlike ondernemings). Die selfbelastingbelasting wat op hierdie vorm bereken word, word op lyn 56 van u 1040 ingeskryf. Hierdie vorm word ook gebruik om die belastingaftrek op selfbelasting te bereken uit u aangepaste bruto inkomste, aangevul op lyn 27 van u 1040.

  Meer Selfstandige Belasting Vorms
  Laai skedule SE af

 • 07 - 1099-Misc

  Die 1099-MISC ( aflaai ) is 'n vorm wat gebruik word om aan te meld by die IRS-inkomste wat aan 'n onafhanklike kontrakteur betaal word. Dit word ook gebruik om huur, tantieme en 'n verskeidenheid ander vorme van inkomste aan te meld. Vir onafhanklike kontrakteurs wat van die huis af werk, dikwels in vryskut of konsultasie, word dit algemeen gebruik om nie-werkpligtige vergoeding te rapporteer (vak 7). Onafhanklike kontrakteurs rapporteer gewoonlik die inkomste in vak 7 op hul Bylae C.

  As u 'n maatskappy van $ 600 of meer as 'n onafhanklike kontrakteur betaal, moet die maatskappy u 'n 1099-MISC teen 31 Januarie van die volgende jaar uitreik. Die sperdatum kan soms later wees as 31 Januarie op 'n Saterdag of Sondag val.

  Net so, indien u in u besigheid 'n onafhanklike kontrakteur van $ 600 of meer betaal, moet u hom of haar 1099 teen daardie vervaldatum uitreik. U moet ook 'n afskrif by die IRS indien. Sien IRS 1099-MISC vorm vir meer besonderhede.

  Let wel: As u 'n werknemer is wat telekommuente van die huis af ontvang, moet u 'n W-2-vorm ontvang wat u inkomste en die terugbetaalde belasting, nie 'n 1099, rapporteer nie.

  Meer: ' n 1099 regstel