Is alle niewinsorganisasies belastingvry?

Die antwoord op die vraag is ingewikkeld omdat daar verskeie tipes niewinsorganisasies is.

Eerstens, laat ons verduidelik watter belastingvrye middele. 'N ten volle vrygestelde niewinsorganisasie kan vrygestel word van die meeste federale inkomstebelasting en sommige staatsbelasting, soos verkope en eiendomsbelasting. Die donateurs kan ook 'n belastingaftrekking vir hul donasies aan die organisasie doen.

Sommige niewinsorganisasies geniet die eerste vrystelling, maar nie die tweede nie.

Dit is omdat daar 29 soorte nie-winsgewende organisasies binne die belastingkode is. Byvoorbeeld, jou plaaslike Kamer van Koophandel is waarskynlik 'n 501 (c) (6). Jou ontspanningsklub mag 'n 501 (c) (7) wees. En jou kind se dagsorg is waarskynlik 'n 501 (k).

Die liefdadigheidswins wat ons so bekend ken, is 501 (c) (3) organisasies onder die Amerikaanse belastingkode. Hulle ontvang belastingvrystelling, en hul donateurs kan 'n belastingaftrekking vir hul donasies neem.

Die belasting situasie kan egter donker wees, aangesien sommige aktiwiteite wat 'n liefdadigheidswinsbelasting nie belas kan word nie, gewoonlik as 'n nie- verwante besigheidsaktiwiteit . Dit kan gebeur as 'n niewinsorganisasie 'n besigheidsonderneming bedryf om sy inkomste te vul en wanneer daardie aktiwiteit nie verband hou met die kernmissie van die niewinsorganisasie nie.

Net so kan individue net 'n belastingaftrek neem wanneer hulle donateer aan 'n liefdadigheid as hulle hul aftrekkings op hul belastingopgawe spesifiseer.

Liefdadigheidsorganisasies sonder winsoogmerk moet by die IRS aansoek doen vir die status van 501 (c) (3).

Dit word nie outomaties toegeken nie. En sommige liefdadigheidsaktiwiteite en groepe geld nie omdat hulle klein of tydelik is nie. Sommige liefdadigheidsorganisasies kies om nie- geïnkorporeerde niewinsorganisasies te wees wat dikwels nie aansoek doen om belastingvrystelling nie. Kerke en godsdienstige organisasies word 'n bietjie anders behandel as die "openbare" liefdadigheidsorganisasies.

Dit is alles om daarop te wys dat niks eenvoudig is nie, veral wanneer dit kom by die Amerikaanse belastingkode.

Liefdadigheidsorganisasies sonder winsoogmerk wat 501 (c) (3) belastingvry wil word, moet drie toetse nakom:

Die Organisatoriese Toets

Belastingvrye niewinsorganisasies moet vir een wettige doel in een van hierdie kategorieë gereël word:

Die Politieke Toets

Organisasies wat die status van 501 (c) (3) soek, moet eksplisiet in hul organisatoriese vraestelle verklaar dat hulle nie vir politieke doeleindes deelneem aan enige politieke veldtog namens enige kandidaat nie. Daar is 501 (c) groepe wat hierdie aktiwiteite kan betrek, maar nie 501 (c) (3) nie.

Die bate toets

'N Niewinsorganisasie se handves moet verklaar dat dit verdeling van bates of inkomste aan individue verbied (behalwe as billike vergoeding vir hul dienste). Die organisasie moet ook uitdruklik verklaar dat dit nie gebruik sal word vir die persoonlike wins of voordeel van sy stigters, werknemers, ondersteuners, familielede of geassosieerdes nie.

Die onderste lyn

Kortom, daar is baie soorte nie-winsgewende organisasies.

Nie almal is liefdadigheidsorganisasies nie. Slegs 501 (c) (3) organisasies ontvang beide gunstige belastingbehandeling plus belastingaftrekkings vir hul skenkers.

Liefdadigheidsorganisasies moet vir die IRS vir 501 (c) (3) status aansoek doen en hulle moet die drie toetse wat liefdadigheidsorganisasies bepaal, nakom: die organisatoriese toets wat met missie te make het; die politieke toets wat met politieke neutraliteit te make het; en die batetoets, wat vereis dat die organisasie se bates vir die openbare goed gebruik word.